Zmarł archimandryta Jeremiasz – najstarszy ihumen na Atosie

Dominika Kovačević, 08 sierpnia 2016

Schiarchimandryta Jeremiasz (Alehin), przełożony rosyjskiego monasteru św. Pantelejmona na Atosie zmarł 4 sierpnia w wieku 101 lat. Był najstarszym ihumenem na Świętej Górze. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb.


Jakub Filippowicz Alehin urodził się 9 (22) października 1915 roku w pobożnej kozackiej rodzinie w okolicach Doniecka. Kiedy bolszewicy doszli do władzy, rodzina w ramach represji została przesiedlona na Ural. Tam rodzice Jakuba zmarli; sam uciekł z łagru, na piechotę wracał na rodzimą Ukrainę. W 1935 roku zatrudnił się w zakładzie metalurgicznym w Marypolu; kiedy nie chciał się wyrzec prawosławnej wiary, aresztowano go. Gdy w 1941 roku przyszli tu faszyści, został przez nich wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. Kiedy w 1945 roku go uwolniono, na pytanie sowieckiego oficera, co teraz zamierza zrobić, odpowiedział: Spędzić resztę życia na służbie Bogu.

Nie było to jednak możliwe od razu. Najpierw pomagał w piekarni w Ługańsku, gdzie cierpiał z powodu chrześcijańskiej wiary. Dopiero mając czterdzieści jeden lat, czyli w 1956 roku, udało mu się wstąpić do Odeskiego Seminarium Duchownego. Zarazem pełnił posłuszanie (nowicjat) w męskim monasterze Zaśnięcia Bogurodzicy w Odessie. Siedemnastego stycznia 1957 roku przyjął postrzyżyny mnisze i imię Jeremiasz; osiem dni później wyświęcono go na diakona, zaś 27 stycznia 1958 roku – na kapłana. W 1960 roku kilku mnichów z monasteru Pskowsko-pieczerskiego wysłano na posługę do rosyjskiego monasteru św. Pantelejmona na Świętej Górze Atos. Za poradą swojego ojca duchowego, hieromnich Jeremiasz chciał do nich dołączyć. Jednakże wówczas nie łatwo było się wydostać ze Związku Radzickiego, by pojechać na Atos. Udało się mu to dopiero po czternastu latach starań – w z sześciu kandydatów z ZSRR patriarcha Konstantynopola Dymitr wybrał właśnie o. Jeremiasza. Wówczas monaster św. Pantelejmona był w stanie upadku; to dzięki o. Jeremiaszowi klasztor odrodził się duchowo i materialnie.

W 1975 roku ojcowi Jeremiaszowi przyznano godność archimandryty; od 1976 roku pełnił rolę ojca duchowego braci monasteru św. Pantelejmona, zaś w 1979 roku wybrano go na ihumena. W 2006 roku przyjął wielką schimę.

Mimo swego podeszłego wieku, zawsze uczestniczył we wszystkich nabożeństwach cyklu dobowego, przewodniczył obradom w monasterze, regularnie wizytował remontowane budynki na terenie klasztoru, sam też jeździł poza Atos, by kupować jedzenie dla braci monasteru.


Warto tu zaznaczyć, iż w tym roku jest obchodzony jubileusz 1000-lecia obecności ruskich mnichów na Świętej Górze Atos.


Galeria zdjęć starca


Na podstawie: pravmir.com, pravoslavie.ru