Jubileusz XX-lecia kaplicy Św. Trójcy w Warszawie

29 listopada 2022

W niedzielę, 27 listopada br. na Starym Mieście w Warszawie miały miejsce uroczystości jubileuszu XX-lecia kaplicy Św. Trójcy na Podwalu.

Świętą Liturgię celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście proboszczów warszawskich parafii: ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego, ks. mitrata Adama Misijuka, ks. mitrata Adama Siemieniuka; prorektora Prawosławnego Seminarium Duchownego, ks. prot. Tomasza Stempy, ks. Krzysztofa Szeremety, ks. prot. Andrzeja Baczyńskiego oraz protodiakona Rościsława Gwizdaka i diakona Joela Hendersona.

Kaplica Św. Trójcy na Starym Mieście ma szczególne znaczenie dla prawosławnych, gdyż tutaj była wzniesiona jedna z pierwszych stołecznych cerkwi. W 1818r. Grecy, uciekający przed prześladowaniem na Bałkanach ze strony Turków, przybyli do Warszawy i w tym miejscu zakupili budynek, w którym urządzili cerkiew Św. Trójcy. Istniała ona przez 126 lat, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944r. Podczas powstania została zburzona wraz z całym Starym Miastem. Pod gruzami budynku cerkiewnego w tych dniach zginął ks. Jerzy Łotocki wraz z rodziną. Po wojnie to miejsce zostało odebrane prawosławnym i nie zezwolono na odbudowę świątyni. Po niespełna 60. latach, z woli Bożej, dzięki trudom i wysiłkom Jego Eminencji metropolity Sawy, działka wraz budynkiem przy ul. Podwale 5 wróciła do pierwotnych właścicieli. Decyzją Jego Eminencji metropolity Sawy z dnia 25 listopada 2002r. reaktywowano w tym miejscu kaplicę Św. Trójcy, która istnieje już 20. lat.

W arcypasterskim słowie, w nawiązaniu do jubileuszu kaplicy Św. Trójcy, Jego Eminencja metropolita Sawa powiedział, m.in., iż to Opatrzność Boża kieruje Cerkwią i wszystkim. Bóg chciał, aby to miejsce w centrum Warszawy, naszej stolicy, ponownie dawało świadectwo wiary prawosławnej. Dzisiaj dziękujemy Bogu, że został odzyskany ten budynek i zapłonęła tu świeca naszej wiary. Już dwadzieścia lat płonie w tym miejscu, gdzie sprawowana jest św. Liturgia. Ona uświęca wszystkich przychodzących, uświęca miasto i cały świat. Drogi Pańskie są niezbadane. Człowiek wiary, wrażliwy na Boży głos, zrozumie i odnajdzie w tym wolę Boga. Dzień dzisiejszy modlitewnie łączy nas z tymi, którzy budowali to miejsce, Dom Boży, aby sprawować św. Liturgię. Powyższe stanowi swoistą lekcję wiary, której w sposób szczególny powinno uczyć się młode pokolenie. Miarą zrozumienia teraźniejszości i tego, co przyniesie przyszłość, jest szacunek i pamięć względem przeszłości, mówił arcypasterz.

W tym dniu Jego Eminencja metropolita Sawa złożył życzenia ks. prot. Andrzejowi Baczyńskiemu z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich, wręczając krzyż kapłański.

Uroczystości zakończono odśpiewaniem polichronionu oraz wspólną agapą.

ks. Andrzej Baczyński
zdjęcia: Natalia Torkoniak

za: orthodox.pl