Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

28 listopada 2022

17 listopada Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku zorganizowało spotkanie zapustowe przed postem Bożonarodzeniowym.
Rozpoczęło się ono w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku modlitwą-akatystem do Trzech Świętych Hierarchów i molebnem sprawowanym przez opiekuna duchowego Bractwa ojca archimandrytę Hioba z Monasteru Supraskiego. W słowie po modlitwie ojciec Hiob podkreślił wielkie znaczenie wkładu patronów Bractwa do teologii i nauczania Cerkwi.

Kolejna część spotkania odbyła się na słodko i przy herbacie w Centrum Kultury Prawosławnej. Opiekun Bractwa w swoim wystąpieniu mówił o roli i znaczeniu Postu Filipowego - Bożonarodzeniowego w przygotowaniu wiernych do spotkania Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podkreślił potrzebę i moc modlitwy szczególnie w rzeczywistości, w której się znajdujemy. Zwrócił uwagę na środki, którymi dysponuje Cerkiew i z których powinniśmy korzystać jak najczęściej, aby zachować wiarę i siły duchowe oraz nie poddawać się amoralnym i antychrześcijańskim tendencjom, które propaguje i stara się narzucać świat. Są to modlitwa, post, a przede wszystkim Sakrament Eucharystii.

Powinniśmy pamiętać o tym nieustannie.