Zaśnięcie Świętej Anny w Międzylesiu

ks. Marek Waszczuk, 08 sierpnia 2016

Międzyleś na mapie administracyjnej Cerkwi prawosławnej w Polsce jest wyjątkową wspólnotą parafialną, gdyż historia minionego stulecia szczególnie doświadczyła tę wieś. Podczas akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu w 1938 roku w Międzylesiu również została zburzona drewniana cerkiew. Na pamiątkę tego barbarzyńskiego wydarzenia na miejscu ołtarza rozebranej cerkwi usytuowany jest pamiątkowy krzyż.

Tegoroczna uroczystość w Międzylesiu miała szczególny charakter, bowiem na święto parafialne przybyło trzech hierarchów. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel wraz z biskupem gorlickim Paisjuszem oraz gościem z Czech władyką Izajaszem, biskupem Szumperku na Morawach. Licznie przybyli również duchowni dekanatów bialskopodlaskiego i terespolskiego.

Podczas Boskiej Liturgii kazanie do wiernych wygłosił władyka Paisjusz. Przedstawił on sylwetkę Pramatki św. Anny oraz tło historyczne okresu, w którym ona żyła. Biskup Paisjusz porównał tę sytuację z historią i cierpieniem miejscowej społeczności parafii Międzyleś, która przez zburzenie cerkwi, złowrogą akcję „Wisła” przyczyniła się do redukcji tutejszej społeczności prawosławnej. Wybudowanie nowej świątyni w latach siedemdziesiątych minionego stulecia w Międzylesiu było osiągnięciem niebywałym. Wydarzenie to władyka porównał do biblijnej radości św. Anny, kiedy ona będąc bezdzietną, upokarzaną przez otoczenie, poprzez zrodzenie w sędziwym wieku Przenajświętszej Bogarodzicy ogarnęła ją bezgraniczna radość.

Na zakończenie uroczystości liturgicznej podczas tradycyjnej procesji wokół cerkwi, przy pamiątkowym krzyżu odprawiona została „litija” za zmarłych, podczas której wspomniano również zmarłego arcybiskupa Adama, wszystkich posługujących od wieków na tym uświęconym miejscu, a także wszystkich synów i córki, którzy w czasach historycznie trudnych oddali swoje życie za Święte Prawosławie. Bardzo wymownie zabrzmiała pieśń „Wiecznaja pamiat”.

fot. Władysław Szołucha