Świętego Archanioła Michała w Turzańsku

Bogdan Marczak, 25 listopada 2022

21 listopada w dzień niebiańskiego wspomnienia Św. Arcystratega Michała, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki przewodniczył uroczystościom parafialnym w Turzańsku.

Tego dnia przepiękna cerkiew w Turzańsku (jedyna z cerkwi PAKP wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO) wypełniła się wiernymi, którzy przybyli, aby wspólnie ze swym arcypasterzem podziękować Bogu za zakończenie zewnętrznego remontu świątyni oraz prosić Stwórcę o pokój dla całego świata. Władyce asystowało duchowieństwo dekanatu sanockiego oraz protodiakon Antoni Jary.

W szczególny modlitewny nastrój wprowadził wszystkich wiernych piękny śpiew studentów, którzy przybyli z Warszawy na nasze turzańskie uroczystości oraz słowa pouczeń ks. mitrata Juliana Felenczaka i władyki arcybiskupa.

Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy za pokój w Ukrainie i ofiary tragicznej „Akcji Wisła” oraz obozów w Talerhofie i Jaworznie.

Podczas Liturgii w cerkwi modlił się także Wójt Gminy Komańcza Roman Bzdyk.

Na zakończenie arcybiskup Paisjusz nagrodził medalami Św. Maksyma Gorlickiego w podziękowaniu za opiekę nad turzańską cerkwią i zaangażowanie w prace remontowe miejscowego proboszcza ks. prot. Marka Gocko i starostę cerkwi p. Romana Sawczyszyna. Słowa pozdrowień z okazji imienin zostały skierowane przez władykę do wszystkich Michałów, a w szczególności wikariusza parafii w Komańczy ks. prot. Michała Konyka.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych wierni z duchowieństwem i arcypasterzem udali się na wspólny obiad.

zdjęcia: Bogdan Marczak