Świętego Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim

23 listopada 2022

21 listopada to dzień pamięci św. archanioła Michała i wszystkich niebiańskich mocy. W tym dniu jedna z najstarszych parafii Bielska Podlaskiego obchodzi swoje święto parafialne. Uroczystości świąteczne rozpoczęły się dzień wcześniej o godz. 17.00 całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście czterdziestu duchownych z bielskich i okolicznych parafii. Również wierni z całego Bielska Podlaskiego wypełnili świątynię, by uczestniczyć w świątecznych uroczystościach. Przedświąteczny dzień zakończył się odczytaniem akatystu do archanioła Michała.

W samym dniu święta sprawowane były dwie św. Liturgie. Pierwsza o godz. 7.00, w trakcie której bardzo duża liczba wiernych przystąpiła do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii. Po tej Liturgii poświęcono wodę.

Centralna św. Liturgia rozpoczęła się przywitaniem hierarchów - arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba oraz arcybiskupa Grzegorza - przez przedstawicieli rady parafialnej, dzieci i młodzież oraz proboszcza miejscowej parafii. Po odczytaniu Ewangelii, świąteczne kazanie wygłosił arcybiskup Jakub. Hierarcha na podstawie Pisma Świętego przedstawił pochodzenie świata anielskiego, a także sposób, w jaki aniołowie służą Bogu, między innymi przekazując ludziom Jego świętą wolę. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na fakt obecności aniołów w czasie sprawowania św. Eucharystii. Kaznodzieja podkreślił, że przykład anielskiego życia, polegającego na służeniu Bogu, każdy człowiek powinien realizować w swoim własnym życiu.

Uroczystości zakończyły się doksologią święta, po której głos zabrał arcybiskup Grzegorz. Hierarcha, dziękując za pouczenie zawarte w kazaniu arcybiskupa Jakuba, nawiązał do jego treści oraz myśli św. Jana Damasceńskiego i jeszcze raz podkreślił istotę służby anielskiej związaną z oglądaniem i wychwalaniem w pieśniach samego Boga, co stanowi duchowy pokarm aniołów. Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność za możliwość wspólnego sprawowania św. Liturgii oraz złożył życzenia noszącym imiona anielskie. Radość i wdzięczność wyraził także proboszcz parafii, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziękując hierarchom za przewodniczenie uroczystościom, pouczenie w kazaniu, a także wiernym i zaproszonym gościom, w tym władzom samorządowym, za przybycie, powierzając wszystkich zebranych opiece zastępów anielskich.

ks. Paweł Zabrocki

zdjęcia: Piotr Łozowik

za: orthodox.pl