Święto kolejarza w Białymstoku

ks. Paweł Łapiński, 21 listopada 2022

Jak co roku, w listopadzie wzniesione były modlitwy dziękczynne za dyrekcję i pracowników Polskich Kolei Państwowych oraz wszystkich spółek związanych z tą profesją.

Dnia 20.11.2022 roku do katedry św. Mikołaja w Białymstoku przybyli pracownicy kolei wraz z pocztem sztandarowym PKP Polskich Linii Kolejowych. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Współcelebrantami byli: ks. proboszcz mitrat Jan Fiedorczuk, ks. Andrzej Sacharczuk, ks. Paweł Łapiński - duszpasterz kolejarzy oraz protodiakoni: ks. Marek Kiryluk, ks. Bazyli Dubec i ks. Wiaczesław Perek. Chóry śpiewały pod dyrekcją ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza i Natalii Lickewicz.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł Łapiński, wyjaśniając ewangeliczną perykopę dnia oraz podkreślając znaczenie wiary i ufności Bogu w życiu prywatnym i zawodowym.

Na zakończenie Arcybiskup Jakub złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom kolei. W imieniu kolejarzy podziękowania złożył Grzegorz Borkowski, wręczając biskupowi panagiję i krzyż oraz kwiaty, zaś ksiądz duszpasterz otrzymał epitrachilion.

fotografie: Paweł Iwaniuk, ks. Paweł Łapiński