Renowacja elewacji przy katedrze św. Mikołaja w Gdańsku

17 listopada 2022

14 listopada 2022 roku odbiorem prac konserwatorskich zakończyła się renowacja elewacji zespołu zabytkowych budynków parafialnych przy katedrze prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku.

Renowacja obejmowała prace konserwatorskie związane z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków oraz wykonaniem rekonstrukcji polegającej na scaleniu kolorystycznym, uzupełnieniu ceglanym, uzupełnieniu spoin, a także hydrofobizacji wątku ceglanego.

Prace rozpoczęły się w czerwcu tego roku. Dzięki wytrwałej pracy, wiedzy i doświadczeniu konserwatorów zabytków, dziś przywracany jest pierwotny blask budynków.

Renowacja została zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Gdańska.

Tekst: Duchowieństwo katedry św. Mikołaja w Gdańsku.