Świętego Dymitra w Hajnówce

10 listopada 2022

W dniach 7 – 8 listopada w parafii św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce uroczyście obchodzono święto parafialne. W wigilię dnia patrona tutejszej parafii odsłużono całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Późnym wieczorem odczytano akatyst śpiewany przez wszystkich zgromadzonych w cerkwi.

Świąteczny dzień rozpoczął się poranną św. Liturgią i poświęceniem wody.

W podniosłej atmosferze świątecznego dnia przybył na uroczystości krestnyj chod, zorganizowany przez hajnowskie koło Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Idea hajnowskich pielgrzymek, organizowanych naprzemiennie w dniach świąt parafialnych każdej z trzech hajnowskich parafii, rozpoczęła się w 2017 roku. Pielgrzymi przechodzą ulicami Hajnówki, prosząc o niebiańskie orędownictwo i ochronę świętych patronów hajnowskich parafii. W roku 2022 modlitwy kierowano do św. wielkiego męczennika Dymitra.

Głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście Jego Ekscelencji biskupa Pawła oraz duchowieństwa z dekanatów: hajnowskiego, bielskiego, kleszczelowskiego, narewskiego, warszawskiego i białostockiego. Zmierzających do cerkwi hierarchów powitały dzieci, młodzież, władze samorządowe oraz starosta cerkiewny. W świątyni ze słowem powitania zwrócił się proboszcz parafii św. Dymitra, ks. prot. Marek Jurczuk.

Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił Jego Ekscelencja biskup Atanazy, przypominając historię życia i męczeńskiej śmierci św. Dymitra, w którym uczucie miłości do Boga było silniejsze od innych uczuć. Męczennika, który swoją nieprzejednaną wiarą pokonywał strach, ból i cierpienie. W dalszej części kazania Jego Ekscelencja powiedział między innymi: Bracia i Siostry, przyszło żyć nam w niełatwych czasach, które wymagają od każdego z nas mądrości i rozwagi. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy autorytetów, potrzebujemy wzorów do naśladowania. Święty wielki męczennik Dymitr swoim życiem pokazuje nam, jak powinniśmy żyć, jak wierzyć, jak ufać Bogu…– akcentował hierarcha.

Po zakończeniu św. Liturgii odbyła się świąteczna procesja, podczas której wznoszono modlitwy w intencji parafian, pielgrzymów oraz wszystkich miłujących Boga ludzi. Modlono się o pokój na Ukrainie i całym świecie. Następnie do zebranych zwrócił się biskup Atanazy, dziękując za wspólną św. Eucharystię. Jego Ekscelencja zaznaczył, iż jako biskup po raz pierwszy celebrował św. Liturgię w Hajnówce. Życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dalej biskup Paweł podziękował Jego Ekscelencji biskupowi Atanazemu za liturgiczne przewodnictwo podczas święta parafialnego, zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę, osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za trud i poświęcenie. Biskup Paweł w imieniu zebranych złożył życzenia miejscowemu proboszczowi obchodzącemu tego dnia urodziny.

Aleksandra Jurczuk

zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz, Paulina Dmitruk

za: orthodox.pl