Lubelskiej Ikony Matki Bożej w katedrze Przemienienia Pańskiego

ks. prot. Jerzy Łukaszewicz, 03 listopada 2022

Ostatnia niedziela października była szczególną dla cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Właśnie w tym dniu świętowano liturgicznie adorację Ikony Matki Bożej Lubelskiej.

Uroczystościom przewodniczył goszczący w Polsce hierarcha Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Metropolita Niżeński i Pryłucki Kliment wraz z Arcybiskupem Wrocławskim i Szczecińskim Jerzym, Ordynariuszem Diecezji Lubelsko – Chełmskiej abp. Ablem, Arcybiskupem Przemyskim i Gorlickim Paisjuszem oraz Biskupem Siemiatyckim Warsonofiuszem.

W tegorocznych uroczystościach oprócz duchowieństwa diecezji lubelsko – chełmskiej uczestniczyli duchowni z Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz USA, którzy byli prelegentami konferencji naukowej o unii brzeskiej, organizowanej przez Prawosławną Diecezję Lublesko – Chełmską wraz z Chrześcijańską Akademią Teologiczną oraz Wydziałem Politologii UMCS.

Przed niedzielną świąteczną Boską Liturgią hierarchów tradycyjnie z kwiatami powitały dzieci, następnie chlebem i solą starosta cerkiewny, a w świątyni proboszcz parafii ks. mitrat Andrzej Łoś. Po odczytanej Ewangelii, ze słowami homilii do zebranych zwrócił się arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Licznie zgromadzeni wierni aktywnie uczestniczyli w sprawowanej Boskiej Liturgii, przystępując do sakramentu Eucharystii.

Uroczysta Liturgia zakończyła się procesją, podczas której poświęcona została mozaika przedstawiająca Chełmską Ikonę Matki Bożej, umieszczona nad wejściem do Centrum Diecezjalnego, która w oprawie artystycznej stanowi herb Diecezji Lubelsko – Chełmskiej.

Na zakończenie uroczystości do zgromadzonych uczestników święta zwrócił się arcybiskup Abel. Ordynariusz diecezji przypomniał, że świętowanie ku czci Ikony Matki Bożej Lubelskiej ma swoją kilkusetletnią historię. Poczynając od 1633 r., ikona ta czczona jest w lubelskiej świątyni. Wówczas to prawicą wielkiego kijowskiego hierarchy, św. metropolity Piotra (Mohyły) poświęcona została lubelska cerkiew Przemienienia Pańskiego. Jej wielki mecenas książę Konstanty Ostrogski ofiarował na tę okoliczność właśnie Ikonę Matki Bożej, która przebywała na dworze książęcym od czasów misji cyrylo-metodiańskiej. Jest to podkreślane w „wieliczaniju” poświęconym Lubelskiej Ikonie Matki Bożej: „Jegoże nasledijem pierwouczytielej słowienskich, hradu Lublinu darowała jesi”. Arcybiskup podziękował goszczącym w Lublinie hierarchom, duchowieństwu – podkreślając obecność gości z zagranicy oraz klerowi posługującemu w katedrze. Szczególnie władyka podziękował chórowi katedralnemu pod przewodnictwem lektora Andrzeja Boubleja oraz chórowi dziecięcemu pod kierunkiem Pauliny Wojtal. Władyka podkreślił, że tegoroczne święto ku czci Ikony Matki Bożej Lubelskiej było dziękczynieniem za możliwość przeprowadzenia w Lublinie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Unia brzeska – zwodniczą iluzją zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”.

Fot. Dmytro Pokhyliuk