Dążenia do jedności chrześcijan a obrona tożsamości eklezjalnej w perspektywie historycznej

02 listopada 2022

Konferencja odbyła w się w Lublinie w dniach 28-29 października 2022 roku.

Więcej o konferencji TUTAJ.

W drugiej sesji zatytułowanej "Dążenia do jedności chrześcijan a obrona tożsamości eklezjalnej w perspektywie historycznej" przedstawiono następujące wystąpienia:

Abp ThDr. Paisjusz (Martyniuk), PhD., Prawosławny Arcybiskup Przemyski i Gorlicki,
"Unia brzeska i jej skutki dla Diecezji Przemyskiej".
 
 

***
 
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
"Próby poszukiwania kontaktów luterańsko-prawosławnych w XVI wieku".

 

***

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku,
"Protopop Nestor Kuźmicz - obrońca prawosławia"
 

***

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
"Uwarunkowania polityczne unii brzeskiej".


***

Ks. dr Dariusz Ciołka, Parafia Prawosławna w Rudnej k. Legnicy,
"Synod Zamojski jako kolejna próba włączenia wschodniej kultury do zachodniej cywilizacji po soborze brzeskim".
 

***

Very Rev. Prof. Arkadiusz Mironko, Indiana University East, School of Business and Economics, Richmond Indiana - USA,
"Dysonans Unii - hierarchia i wizja: misja i praca Alexisa Totha w latach 1880-1920".
 

***

Ks. dr Jarosław Szczur, Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej,
"Dzieje Chełmskiej Ikony Matki Bożej w świetle kontrowersji religijnych XVII-XIX wieku na Chełmszczyźnie".
 
 
***

Dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,
"Powroty Łemków do prawosławia w II Rzeczypospolitej. Analiza historyczno-politologiczna".
 
 
***

Konferencja naukowa zorganizowana przez Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej w ramach projektu „Unia brzeska jako problematyczna droga do jedności Kościoła” dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.

Fotografie: Adrian Kazimiruk