Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Warszawsko- Bielskiej

01 listopada 2022

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dnia 29 października 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej.

Spotkanie rozpoczęło się św. Liturgią w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, której przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz, w asyście dziekana bielskiego, ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka, bielskich proboszczów oraz opiekunów bractw parafialnych Diecezji Warszawsko – Bielskiej. W homilii hierarcha podkreślił, że bractwo jako organizacja, która jest w Cerkwi, powinna posiadać charakter cerkiewny, co oznacza, że wszystko, co się w niej dokonuje, powinno posiadać pieczęć Tradycji Świętej. Jego Ekscelencja powiedział, że zebrana młodzież jest kwiatem tej młodzieży, której w Cerkwi nie ma i chciałoby się, żeby głos obecnej na św. Liturgii młodzieży był słyszalny także poza murami cerkwi. Nie będzie to jednak możliwe dopóki młodzi ludzie nie będą oddychać Tradycją Cerkwi i nie będą korzystać z największego cudu, który ma miejsce podczas każdej św. Liturgii tj. św. Eucharystii, która ożywia, daje energię, siłę, a przede wszystkim zbawia. Jego Ekscelencja powiedział o wielkim kryzysie polegającym na tym, że nie możemy pojąć prostoty, którą pozostawili Święci Ojcowie. Jest to spowodowane tym, że nie korzystamy z Tradycji Cerkwi i nie możemy zrozumieć, że nabożeństwo daje nam to, co jest niezbędne dla naszego życia. Przez to nie możemy osiągnąć jedności w dialogu i często rozmawiamy ze sobą, ale nie potrafimy się nawzajem zrozumieć. Podsumowując, hierarcha zachęcał młodzież, żeby działała nie jak organizacja, ale jak Ciało Chrystusowe oraz życzył, aby spotkanie obfitowało w miłość a Bóg pomógł w obradach.

Po św. Liturgii wszyscy uczestnicy udali się do Bielskiego Domu Kultury, gdzie zjedli śniadanie, a następnie w sali konferencyjnej zostało przeprowadzone Walne Zgromadzenie.

Po krótkiej modlitwie głos zabrał przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej Michał Kozłowski, który przywitał przybyłych gości. Następnie Maksym Fionik przedstawił porządek obrad. Odczytano sprawozdanie z działalności zarządu w minionym roku oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe.

Kolejnym punktem obrad były wybory do komisji skrutacyjnej, w skład której weszli: Wiktoria Charlak, Marek Kuptel oraz Jakub Szymoniuk.

Następnie odbyło się głosowanie nad przyznaniem absolutorium, które jednogłośnie zostało przyznane zarządowi diecezjalnemu.

Ze stanowiska członka zarządu ustąpiła Magdalena Stiepaniuk, która z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Podziękowano jej za lata współpracy.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające. Nowym członkiem zarządu została Aleksandra Jakoniuk.

Podczas obrad zostało przedstawione kalendarium na najbliższy rok działalności zarządu.

Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski, gdzie każdy z obecnych mógł wyrazić swoje zdanie. Głos zabrał każdy z opiekunów bractw parafialnych. Zarząd zobligował się do zrealizowania podanych sugestii.

Podsumowując spotkanie, arcybiskup Grzegorz bazując na symbolice kwiatu wyjaśnił, że jego piękno zawiera się w korzeniach, które pobierają to, co jest niezbędne do życia. Nasze życie nie jest na pokaz. Nie powinniśmy zajmować się reklamowaniem tego, co robimy, czy tego, ilu nas jest. O tym powinien widzieć przede wszystkim Bóg, który wynagrodzi to w swój sposób, w odpowiednim czasie. Arcybiskup Grzegorz, odwołując się do św. Eucharystii, stwierdził, że jest wiele czynników, które odciągają od przystąpienia do Świętych Darów, a w szczególności jest to pycha. To ona oddala od nas Boga. Do św. Eucharystii należy podchodzić z pokorą, zaś zmiany należy dokonywać od siebie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na obiad w restauracji Podlasianka.

Beata Kosacka

zdjęcia: archiwum BMP Diecezji Warszawsko – Bielskiej

za: orthodox.pl