„Będziemy pamiętać o naszych przodkach” - podsumowanie projektu.

ks. Jarosław Jóźwik, 06 września 2022

„Będziemy pamiętać o naszych przodkach” to program, którego głównym zadaniem było ocalenie od zapomnienia historii i tradycji kulturalnych miejscowości Parafii Prawosławnej w Topilcu położonej w Województwie Podlaskim. W trakcie zadania przeprowadziliśmy warsztaty teatralne, śpiewu i obrzędów ludowych z dziećmi w Supraślu i Topilcu. Odbyły się one w Supraślu, w dniach 15-20 sierpnia 2022 r. Warsztaty miały na celu pracę z młodymi osobami, której efektem jest przedstawienie teatralne oparte na opowieściach mieszkańców z Parafii w Topilcu. Osoby biorące udział w zadaniu wykonały również elementy scenografii w postaci obrazu wykonanego na płótnie oraz plakatów informacyjnych o przedstawieniu.

Nasze przedstawienie zostało zaprezentowane w Topilcu, premiera, na scenie teatralnej w Lokalnej Izbie Pamięci - 4 września 2022 r. Na widowni zasiedli mieszkańcy gminy Turośń Kościelna, którzy licznie przybyli, aby obejrzeć spektakl stworzony i grany przez młodzież z Topilca.

Podstawowym założeniem realizowanego zadania jest ocalenie tradycji i historii tego obszaru przez działania edukacyjne i kulturalne oraz przekazanie dzieciom wiedzy oraz nawiązanie komunikacji między pokoleniowej i aktywizacja jak najliczniejszej części społeczności lokalnej w różnym wieku.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.