Uroczystości w Kłokowicach

ks. Jan Antonowicz, 25 października 2022

22 października Jego Ekscelencja Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz przybył do Kłokowic, aby przewodniczyć uroczystej Św. Liturgii, podczas której wzniesiono dziękczynne modlitwy w związku z zakończeniem kapitalnego remontu zabytkowej cerkwi parafialnej. Arcybiskupowi asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego oraz Ks. mitrat Jan Antonowicz i protodiakon Antoni Jary z Sanoka. Podczas Liturgii śpiewał chór katedry Zaśnięcia NMP w Przemyślu.

Na uroczystości liturgiczne oprócz wiernych Parafii w Kłokowicach przybyli także zacni goście w osobach: v-ce marszałka województwa podkarpackiego Piotra Pilcha, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu p. Besty Kot, Wójta Gminy Fredropol p. Mariusza Śnieżka oraz dyrekcji Zakładów Karnych w Przemyślu, Medyce i Uhercach Mineralnych.

Po procesji, podczas której poświęcono pamiątkową tablicę, ze słowem do zebranych zwrócił się Władyka. Arcypasterz podkreślił rolę wiary w życiu człowieka i chrześcijański obowiązek wdzięczności Bogu. Dzisiaj dziękujemy Wszechmogącemu za ten wielki cud, który wydarzył się w Kłokowicach – oto garstka wiernych pod mądrym duchowym przewodnictwem proboszcza Ks. mitrata Wiaczesława Janiela i dzięki pomocy ze strony Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Wójta Gminy Fredropol, sponsorów i wszystkich wiernych PAKP udało się zwieńczyć prace sukcesem – zakończył Arcybiskup Paisjusz. Następnie Ordynariusz Diecezji w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził orderami Św. Marii Magdaleny: Ks. Mitrata Wiaczesława Janiela, Annę Janiel, V-ce Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wójta Gminy Fredropol. Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymali Krzyże Św. Mikołaja – odznaczenie Prawosławnego Duszpasterstwa Służby Więziennej. Wręczono także diecezjalne medale Św. Maksyma oraz listy pochwalne i błogosławiące.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych wierni, goście i duchowieństwo wraz ze swym arcypasterzem udali się na wspólny obiad.

zdjęcia: Bogdan Marczak