Święcenia diakońskie w warszawskiej katedrze

24 października 2022

23 października 2022 roku, w XIX niedzielę po Pięćdziesiątnicy, centralnej św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry oraz przybyli goście.

Po odczytaniu św. Ewangelii kazanie wygłosił ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, który w oparciu o cud wskrzeszenia z martwych syna wdowy z Nain, przedstawił obraz skrajnego ludzkiego nieszczęścia: owdowienie i śmierć syna. Następnie tragedia bohaterki opowiadania ewangelicznego została przeniesiona na czasy współczesne, z uwzględnieniem ludzi, którzy co prawda nie cierpieli w podobny sposób jak wdowa z Nain, ale doświadczyli klęski własnego życia. W trakcie kazania nie zabrakło odwołań do biedy i cierpień, których doświadczają matki i ich dzieci w Ukrainie oraz cały ukraiński naród w obliczu wojny. Na przykładzie słów Chrystusa: Nie płacz!, ks. Szydłowski przedstawił zawierające się w nich nadzieję, wiarę i miłość.

W trakcie św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich absolwentowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Dawidowi Martyniukowi.

Diakon Dawid Martyniuk urodził się w 1984 roku w Hajnówce w rodzinie ks. Anatola i Heleny Martyniuków. W latach 1991-1999 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Następnie rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Supraślu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2006 roku wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 2011 roku, otrzymując tytuł magistra teologii prawosławnej. W 2007 roku w katedrze metropolitalnej Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił przyszłemu duchownemu chirotesji lektorskiej. 16 września 2018 roku wraz z Viktorią Semeniuk otrzymał sakrament małżeństwa.

zdjęcia: Łukasz Troc

za: orthodox.pl