świat: Wszechprawosławna konferencja w Pirgos

Wszechprawosławna konferencja w Pirgos

24 października 2022

W dniach od 18 do 20 października br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w greckiej miejscowości Pirgos odbyła się „XXXII Wszechprawosławna Konferencja Przedstawicieli Prawosławnych Cerkwi i Metropolii do spraw herezji i ruchów parareligijnych”. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Jego Eminencji arcybiskupa Aten i całej Grecji Hieronima II. Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy, Cerkiew prawosławną w Polsce reprezentowali Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz oraz ks. Adam Magruk.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Heretyckie teorie, wykorzystanie i tłumaczenie Pisma Świętego”.

Konferencję rozpoczął obrzęd małego poświęcenia wody oraz modlitwa za spokój dusz wszystkich tych, którzy na przestrzeni trzech dekad znacząco przyczynili się do organizacji tego typu spotkań, ważnych z punktu widzenia pracy pasterskiej z wiernymi.

Odczytane zostały listy zwierzchników Cerkwi lokalnych. Okolicznościowe słowa skierowali do zebranych hierarchowie: Konstantynopola, Aleksandrii, Jerozolimy, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Cypru, Grecji, Polski oraz Albanii.

Jego Eminencja metropolita Sawa w swoim przesłaniu przypomniał m.in., że prawidłowa interpretacja Słowa Bożego możliwa jest tylko i wyłącznie w granicach Tradycji Świętej, której wiernym strażnikiem jest Chrystusowa Cerkiew. Każdy zatem, kto tę prawdę odrzuca, narusza czystość wiary.

Członkowie sekt i licznych ruchów parareligijnych, w celu uzasadnienia swych własnych, fałszywych teorii, idei, czy systemów teologicznych, niejednokrotnie dopuszczają się skażenia oraz wypaczenia Pisma Świętego – napisał hierarcha. Nierzadko – kontynuował – jest ono pełne niezliczonej ilości bezzasadnie dodawanych i usuwanych wyrażeń, manipulacji znakami interpunkcyjnymi. Tym sposobem Biblia staje się ich „sługą”, a nie przewodnikiem i nauczycielem. Sam Zbawiciel potępiał tego rodzaju postępowanie, zwracając się do przedstawicieli ówczesnych ruchów religijnych w słowach: „błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej” (Mt 22, 29). Nie mniej odważnie pisał o nich w jednym ze swych Listów apostoł Piotr, przestrzegając wiernych: „ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę” (2 P 3,16). W podobnym duchu charakteryzuje ich apostoł Paweł, który dosadnie stwierdza, że niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie i chcą uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą (1 Tm 1, 3-7). Kiedy ludzie nie znają prawdy Bożej, zaczynają głosić własną „prawdę” (Rz 10, 3). Tego rodzaju fałszywa gorliwość nieuchronnie prowadzi do powstawania i rozwoju wciąż nowych i niebezpiecznych z duchowego punktu widzenia sekt i ruchów religijnych.

Jego Eminencja wyraził dodatkowo nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją, aby pogłębić wiedzę o destrukcyjnej działalności sekt i ruchów parareligijnych, która pobudzi wszystkich do jeszcze bardziej wzmożonej czujności, modlitwy oraz uświadamiania wiernych o czyhającym duchowym niebezpieczeństwie ze strony „fałszywych proroków, którzy przychodzą (…) w przebraniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi” (Mt 7, 15).

W swoich wystąpieniach prelegenci skupili się m.in. na kwestiach biblijnej hermeneutyki, ruchów pentekostalnych oraz problematycznym przekładzie Pisma Świętego „Nowego Świata”, wykorzystywanym przez Świadków Jehowy. Ponadto wiele mówiono o ingerencjach w oryginalny tekst zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu ze strony członków ruchów parareliginych oraz niebezpieczeństwie wynikającym z ignorancji doświadczenia patrystycznego w komentarzu natchnionych ksiąg.

Ostatnim punktem wydarzenia była św. Liturgia sprawowana w czwartek, 20 października, w świątyni pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Pirgos. Po jej zakończeniu odprawiono wielką doksologię. Warto dodać, że uczestniczyło w niej liczne grono funkcjonariuszy i pracowników policji, z uwagi na przypadającą tego dnia pamięć św. męczennika Artemiusza, którego wspomniane wyżej służby mundurowe obrały swoim niebiańskim patronem.

Konferencja odbyła się w sali posiedzeń plenarnych Metropolitalnego Duchowego Centrum w Pirgos.

ks. Adam Magruk

zdjęcia za: www.orthodoxianewsagency.gr, www.arxon.gr

za: orthodox.pl