polska: Ćwiczenia interaktywne o Cerkwi i narodowościach dawnej Rzeczypospolitej

Ćwiczenia interaktywne o Cerkwi i narodowościach dawnej Rzeczypospolitej

dr Stefan Dmitruk, 19 października 2022

Ćwiczenia interaktywne dotyczące Cerkwi prawosławnej i narodowości zamieszkujących dawną Rzeczypospolitą Obojga Narodów opublikowano na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com.

Na katechezie prawosławnej ćwiczenia posłużą do wprowadzenia czy podsumowania wiedzy o Cerkwi prawosławnej i terminach z nią związanych. Są porównaniem oraz uzupełnieniem wiedzy i porządkują informacje o różnych religiach. Zadania zawierają autorskie zdjęcia cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Ducha w Białymstoku, św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie. W sporej części dotyczą wyznań i narodowości współcześnie mieszkających w województwie podlaskim, co świadczy o bogactwie religijnym, historycznym i kulturowym regionu.

Z ćwiczeń można skorzystać w formie stacjonarnej oraz online na lekcjach religii prawosławnej, historii lub godzinie wychowawczej. Mogą stanowić podsumowanie lub uzupełnienie realizowanych tematów. Są też pomocne w utrwaleniu i powtórzeniu wiadomości na poziomie szkoły podstawowej. Zadania można wykorzystać do dyskusji o wyznaniach i narodowościach zamieszkujących dawną i obecną Polskę, tolerancji religijnej i jej źródłach na ziemiach polskich.

Zadania opracowano z wykorzystaniem aplikacji: hiszpańskiej Genial.ly oraz szwajcarskiej Learning Apps. Opublikowano je na stronie wykorzystującej amerykańskie oprogramowanie WordPress. Lekcje i materiały dydaktyczne umieszczone na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com są bezpłatne, udostępniane na zasadzie wolnej licencji i otwartych zasobów edukacyjnych (ang. Open Educational Resources, OER).

W marcu 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 i przejściem szkół na naukę zdalną, stronę www.lekcjahistoriionline.wordpress.com stworzył dr Stefan Dmitruk – niezależny naukowiec i edukator. Strona zawiera lekcje i ćwiczenia interaktywne z historii na poziomie szkoły podstawowej. Autora nagrodzono Medalem „Diligentiae – Za Pilność” 2021 (Prezydent Miasta Białystok), wyróżnieniem Międzynarodowego Konkursu Dobrych Praktyk Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 w kategorii edukacja (Urząd Miasta Lublin; patronat honorowy: Komisja Europejska). Twórca strony otrzymał Certyfikat Microsoftu Innowacyjnego Edukatora 2020.

Do połowy października 2022 r. lekcjahistoriionline.wordpress.com zanotowała 47.600 unikalnych odwiedzin i 142.200 wyświetleń. Z materiałów dydaktycznych skorzystali nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Egiptu, Tunezji, Syrii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Litwy i Ukrainy. Autor współpracuje m. in. z polskimi szkołami podstawowymi w Stanach Zjednoczonych i Holandii, Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym, Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Barbarą Pawluczuk ze Szkoły Podstawowej nr 46 Specjalnej w Białymstoku, prowadzącej stronę www.specjalnelekcje.wordpress.com, dzięki czemu opracowane zostały materiały dydaktyczne z historii, dostosowane i skierowane do uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE).

Link do ćwiczeń www.lekcjahistoriionline.wordpress.com/tolerancja-cw/

Informacje o stronie:
www.lekcjahistoriionline.wordpress.com
www.facebook.com/LekcjaHistoriiOnLine
https://twitter.com/LekcjaH

Strona Specjalne Lekcje: www.specjalnelekcje.wordpress.com