Ikony Bogurodzicy "Nieoczekiwana Radość" w Hajnówce

17 października 2022

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w pierwszą niedzielę po święcie Zaśnięcia św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa, w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzone jest święto Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”.

Historia najstarszej parafii prawosławnej w Hajnówce od samego początku istnienia związana jest z tą ikoną. W 1942 roku przystosowano do celów liturgicznych budynek byłego nadleśnictwa „Leśna”, przekazując go nowo powstałej parafii. Jesienią tego samego roku cerkiew została poświęcona. Wtedy to uroczyście wniesiono do świątyni i umieszczono w prezbiterium ikonę Matki Bożej Nieczajannaja Radost’. Ikona została ofiarowana cerkwi przez pewną bogobojną hajnowiankę, która jak sama twierdziła, tylko dzięki modlitwie przed ikoną oraz niebiańskiej opiece Bogurodzicy przetrwała wojnę, bieżeństwo – uchodźstwo i rewolucję. Z Bożą pomocą, po długiej tułaczce wróciła w rodzinne strony. W dniu święta Ikony „Nieoczekiwana Radość” wmurowano kamień węgielny pod budowę soboru św. Trójcy. W dniu tego święta, w 1992 roku, poświęcono nowo wybudowaną świątynię, w której boczny ołtarz poświęcono tej ikonie. Każdego roku święto ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja Radost’ jest szczególnym dniem w życiu wszystkich hajnowian i gromadzi rzesze wiernych pragnących wznieść swoje modlitwy do Matki Bożej przed Jej cudowną ikoną.

W 2022 roku obchody święta miały miejsce w dniach 15 i 16 października. W sobotę 15 października uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Niedzielnego poranka odsłużono pierwszą świętą Liturgię, po zakończeniu której poświęcono wodę. Głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa Grzegorza, biskupa Pawła i biskupa Warsonofiusza. U wejścia do soboru hierarchów witały dzieci, młodzież, władze samorządowe, rada parafialna oraz członkowie hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Podczas św. Liturgii do zebranych zwrócił się, wygłaszając świąteczne kazanie, Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz, mówiąc między innymi: Ikona Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość”, której święto przeżywamy dzisiejszego dnia, przypomina nam prawdę, która dotyczy każdego z nas. Człowiek pogrążony w grzechu, widząc na ikonie krew sączącą się z otwartych ran Zbawiciela, pełen trwogi zadaje pytanie: Jezu Chryste, kto Ci to uczynił? W odpowiedzi słyszy słowa: Ty i podobni do ciebie, którzy swoimi złymi uczynkami zadają rany mojemu Synowi. Powinniśmy te słowa odnieść do siebie samych. Każdy nasz grzech jest jak gwóźdź, który okalecza ciało Syna Bożego. Swoimi grzechami ponownie przybijamy Zbawiciela do krzyża. Nie wolno nam pozostać wobec tego obojętnym. Dzisiejsze święto uczy nas tego, abyśmy dążyli do świętości przez bezustanną walkę z grzechem… W dalszej części kazania hierarcha zwrócił uwagę na potrzebę okazywania Bogurodzicy bezustannej wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo, poprzez modlitwę i dobre uczynki.

Świętą Liturgię zwieńczyła uroczysta procesja, po zakończeniu której do zebranych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, mówiąc: Święto, które dzisiaj obchodzimy, przypomina o tym, jak wielką miłością powinniśmy obdarzać Przenajświętszą Bogurodzicę. Naszą Opiekunkę, naszą Orędowniczkę, naszą Matkę. W krótkich słowach modlitwy „Preswiataja Bohorodice spasi nas” prawda o tej miłości znajduje swoje odzwierciedlenie. Bez miłości do Matki Bożej nie osiągniemy życiowego celu, którym jest zbawienie. Uczy nas tego Cerkiew, napełniona mądrością i łaską samego Boga, który powołał Ją do życia. Cerkiew pragnie dzielić się z nami tym bogactwem; aby było to możliwe, musimy wsłuchiwać się w głos jej nauki i być jej posłuszni jak dziecko, które słucha swojej matki. Musimy wierzyć w sposób niezachwiany, tak jak nasi przodkowie, którzy oddawali swoje życie za wiarę. Wystrzegajmy się grzechu, brońmy się przed wątpliwościami, bo tam, gdzie pojawiają się, bardzo łatwo o upadek. Trudne czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas tego, abyśmy byli czujni, odpowiedzialni i mądrzy mądrością Matki Cerkwi… W swych dalszych słowach Jego Eminencja zwrócił się do członków hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, które w 2022 roku przeżywa jubileusz trzydziestolecia swojej działalności. W historii Cerkwi prawosławnej w Polsce bractwa odegrały ważną rolę, szczególnie w czasie Unii Brzeskiej, kiedy o czystość wiary prawosławnej trzeba było walczyć. Wierni jednoczyli się w bractwa, aby pod przewodnictwem duchowieństwa zachowującego prawdy wiary strzec tego, co najcenniejsze w życiu – prawosławia. Zachowywali swą tożsamość, bronili tradycji i przede wszystkim prawosławnej wiary. Choć od tamtych tragicznych czasów minęły stulecia, w dużej mierze zadania bractw pozostają te same. Chrońcie więc Tradycję, dbajcie o zachowanie swej tożsamości, pomagajcie potrzebującym, gorliwie wyznawajcie prawosławną wiarę. Narzędziem w Waszych działaniach niech będzie tylko miłość. Niech miłosierny Bóg Was błogosławi dodając sił i mądrości w Waszych działaniach… W dowód uznania za trud włożony w służbę dobru Cerkwi prawosławnej, Jego Eminencja metropolita Sawa uhonorował Orderem św. Marii Magdaleny, przewodniczącą hajnowskiego koła bractwa Lucynę Ruszuk oraz jedną z założycielek hajnowskiego koła, pełniącą obecnie funkcję skarbnika Nelę Szczuka. W imieniu przedstawicieli bractwa, Lucyna Ruszuk serdecznie podziękowała za wyróżnienie. Słowa wdzięczności skierowano ku wszystkim bratczykom i miłośnikom bractwa, bez zaangażowania i ofiarności których nie byłaby możliwa realizacja działań podejmowanych przez bractwo.

Na koniec proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy w Hajnówce, ks. mitrat Michał Niegierewicz podziękował Jego Eminencji metropolicie Sawie za przewodniczenie św. Liturgii, a przybyłym hierarchom, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę.

ks. Mariusz Jurczuk

zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz, Lucyna Smoktunowicz

za: orthodox.pl