polska: Święto Opieki Matki Bożej w Komańczy

Święto Opieki Matki Bożej w Komańczy

17 października 2022

W tym roku na uroczystości święta parafialnego w Komańczy przybył ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki. Po przywitaniu arcypasterza przez dzieci, starostę cerkiewnego i proboszcza ks. prot. Marka Gocko, rozpoczęła się Święta Liturgia. Władyce asystowało duchowieństwo Dekanatu Sanockiego oraz goście ze Słowacji. Modlitewnie śpiewał chór pd. imości Seweryny Felenczak.

Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Jan Antonowicz. Podczas Liturgii w cerkwi modlił się także ks. Roman Jagiełło, proboszcz parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich. Podczas Liturgii wznoszone były modlitwy za pokój w Ukrainie oraz ofiary „Akcji Wisła”, obozów w Talergofie i Jaworznie, Śp. Arcybiskupa Adama i ofiary wojny w Ukrainie.

Po zakończeniu procesji arcybiskup Paisjusz w swym słowie podkreślił nieustanną opiekę nad tą święta ziemią Matki Bożej, o czym świadczy to, że jesteśmy, chociaż miało nas nie być. Wezwał do pamięci o ofiarach „Akcji Wisła” oraz budowania przyszłości na fundamencie wiary i kultury naszych przodków.

Władyka podziękował proboszczowi ks. prot. Markowi Gocko za wszystko, co robi dla dobra naszej Cerkwi i powierzonego mu stada Chrystusowego. Słowa wdzięczności arcybiskup skierował na ręce ks. Romana Jagiełło, który otworzył drzwi swego kościoła, przyjmując uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzięki proboszczowi parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich możemy także sprawować w jego świątyni prawosławne nabożeństwa.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych władyka, duchowieństwo i wierni udali się do miejscowej świetlicy na wspólny obiad przygotowany przez parafian dla wszystkich uczestników święta.

tekst i zdjęcia: ks. prot. Marek Gocko