Święto parafialne w Terespolu

12 października 2022

9 października br. w dniu pamięci św. Jana Teologa uroczyście obchodzono święto patrona świątyni w Terespolu. Świętej Liturgii przewodniczył ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, arcybiskup Abel.

Uroczystości rozpoczęły się przywitaniem Jego Ekscelencji przez dzieci, starostę cerkiewnego Mikołaja Popławskiego oraz proboszcza parafii, ks. prot. Jarosława Łosia. W słowie wstępnym arcybiskup Abel zwrócił uwagę na potrzebę duchowego orędownictwa św. Jana Teologa jako apostoła miłości i ewangelicznego twórcy.

W św. Liturgii uczestniczyli duchowni z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Śpiewał chór parafialny pod kierownictwem lektora Mirona Korowaja.

Po ewangelicznym czytaniu okolicznościową homilię wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś z Lublina. Duchowny omówił treść ewangelicznych perykop oraz zwrócił uwagę na więź łączącą Jezusa Chrystusa i św. Jana Teologa, nazywaną w tekstach liturgicznych przyjaźnią

Zwieńczeniem święta w Terespolu była procesja wokół świątyni.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał arcybiskup Abel. Hierarcha podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę oraz życzył wytrwałości w naśladowaniu miłości głoszonej w życiowej postawie św. Jana Teologa. Szczególne dziękczynienie pragnę skierować na ręce opiekuna terespolskiej parafii, ks. Jarosław Łosia. Życzę, ażeby prowadzona wspólnota nieustanie wzrastała w prawosławnej świadomości i była najlepszą ambasadą św. Prawosławia tuż przy granicach naszej Ojczyzny – podkreślił Jego Ekscelencja.

Słowa wdzięczności wyraził również terespolski proboszcz, podkreślając szczególną arcypasterską uwagę arcybiskupa Abla względem wyglądu świątyni, problemów lokalnej społeczności i życia duchowego diecezjan.

ks. Jarosław Szczur

zdjęcia: G. Hankiewicz

za: orthodox.pl