Św. Serafina Zahorowskiego – Przemyskiego w Rzeszowie

ks. prot. Dariusz Bojczyk, 10 października 2022

8 października, w sobotę przed świętem Opieki Matki Bożej, w rzeszowskiej cerkwi miały miejsce uroczystości ku czci św. mnicha wyznawcy Serafina Zahorowskiego – Przemyskiego, którego relikwie spoczywają w rzeszowskiej cerkwi. W przeddzień sprawowane było całonocne czuwanie. W sam dzień święta do Rzeszowa przybył Ordynariusz Diecezji Przemysko – Gorlickiej, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Paisjusz. Władyka w asyście duchowieństwa diecezji oraz gości z Podlasia sprawował Świętą Liturgię.

Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Wiaczesław Janiel, który przez długie lata był opiekunem grobu Świętego na przemyskim cmentarzu. Śpiewał chór pd. Imości Marianny Jarej. Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy o pokój w Ukrainie oraz za Śp. arcybiskupa Adama, ofiary „Akcji Wisła”, obozów w Talerhofie i Jaworznie, jak i wszystkich tych, którzy oddali swe życie w obronie ziemi ukraińskiej.

Na uroczystości świąteczne do Rzeszowa przybyła także 40-osobowa grupa pielgrzymów pod duchowym przewodnictwem ks. prot. Marka Jurczuka i ihumena Włodzimierza.

Na zakończenie uroczystości liturgicznych ze słowem do wiernych zwrócił się władyka Paisjusz. Przypominając żywot Świętego, arcypasterz podkreślił Jego związek z naszą diecezją oraz zwrócił uwagę, iż śp. ks. Antoni Dziewiatowski w 80-tych latach XX. wieku odnalazł grób świętego i czynił pierwsze starania, aby pamięć o nim nie zaginęła. Dzisiaj relikwie świętego spoczywają w rzeszowskiej cerkwi, do której przybyły duchowe dzieci o. Antoniego z Hajnówki, co świadczy o tym, że jego trud nie poszedł na marne i spełniło się marzenie batiuszki, aby Świętego Serafina wychwalano w naszej Cerkwi – zakończył Arcybiskup Paisjusz.

W związku z 40. urodzinami ks. prot. Dariusza Bojczyka, Władyka nagrodził go medalem Św. Maksyma Gorlickiego, życząc dalszej wytrwałości w służbie kapłańskiej.

Pokrzepieni duchowo po zakończeniu nabożeństw wszyscy udali się na wspólny posiłek przygotowany przez rzeszowskich parafian.

Święty Wyznawco Serafinie módl się za nas grzesznych!

zdjęcia: archiwum parafii