Pielgrzymka z Białegostoku do Nosowa

Sławomir Nazaruk, 08 października 2022

2 października Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku zorganizowało wyjazd do parafii w Nosowie na uroczystości spotkania i wniesienia do cerkwi Ikony Leśniańskiej Matki Bożej.

Ten szczególny dzień zgromadził w Nosowie liczną rzeszę pielgrzymów zarówno z diecezji lubelsko-chełmskiej, jak również przybyłych z Warszawy, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Narwi, Hajnówki i innych miejscowości w zorganizowanych grupach oraz indywidualnie.

Uroczystości rozpoczęły się na obrzeżach Nosowa od spotkania Ikony, która została przywieziona przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Abla, Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Następnie Ikona została w procesji - krestnym chodem - wniesiona do parafialnej świątyni pw. św. Archanioła Michała w Nosowie, gdzie będzie miejsce jej stałego przebywania. Ikona ta, przygotowana w Grecji, jest wierną kopią Leśniańskiej Ikony Matki Bożej, która znajduje się w Leśniańskim Monasterze w Provemont we Francji i została poświęcona w nim 21 czerwca br. Oryginał tej ikony wraz z mniszkami z prawosławnego monasteru w Leśnej w długiej pielgrzymce, rozpoczętej w 1915 roku, poprzez Rosję, Mołdawię, Rumunię i Serbię w 1950 roku trafił do Francji, a do miejsca swego aktualnego pobytu w 1967 roku.

Świąteczną Liturgię celebrowali arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. Podczas homilii abp Paisjusz, mówiąc o historii ikony, nawiązał do tragicznych dziejów prawosławia na tych ziemiach, związanych z narzuconą w końcu XVI wieku Unią Brzeską. Mówiąc o współczesnych czasach, zwrócił uwagę na znaczenie przekazywania wiary młodemu pokoleniu-naszym dzieciom i wnukom, o stawianiu spraw duchowych ponad materialnymi, czego nierzadko nam dzisiaj brakuje. Cudowne objawienie się Leśniańskiej ikony Matki Bożej 14/27 września 1683 we wsi Bukowicze k. Leśnej, która została następnie umieszczona w miejscowej cerkwi było wielkim wzmocnieniem dla prawosławnych mieszkańców tych terenów w ich trwaniu w wierze i oporze przed unią. W słowie wygłoszonym przez biskupa Warsonofiusza była mowa o jego spotkaniu z Leśniańską Ikoną we Francji podczas studiów w Paryżu i przeżyciach z tym związanych.

Cerkiew była wypełniona wiernymi, z których bardzo wielu przystąpiło tego uroczystego dnia do sakramentu Eucharystii. Podczas Liturgii nie zabrakło też miejscowej paraliturgicznej pieśni mówiącej o historii Ikony i jej znaczeniu dla prawosławnych tych terenów.

Na zakończenia Liturgii gospodarz diecezji arcybiskup Abel gorąco dziękował Bogu za jego łaskę i ten dzień oraz zgromadzonym wiernym, a szczególnie licznie przybyłym pielgrzymom za udział tego dnia w tych doniosłych uroczystościach. Ze słowami podziękowania za obecność zwrócił się także do przybyłych gości - samorządowców oraz ojca paulina z Leśnej. Wyraził także nadzieję na również liczny udział pielgrzymów w kolejnych uroczystościach ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej.

Po Liturgii wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek. Po odpoczynku bardzo wielu pielgrzymów wróciło ponownie do cerkwi, aby modlić się do Preswiatoj Bohorodicy podczas Akatystu w cześć Jej Leśnianskiej Ikony, który celebrował ojciec archimandryta Ambroży ze Skitu św. Serafina w Kostomłotach.

Należy też wspomnieć o bardzo dobrej organizacji uroczystości, w czym dużą rolę odegrała wspólnota parafialna i młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Pielgrzymi z Bractwa Trzech Świętych Hierarchów natomiast w modlitewnym i śpiewnym nastroju, podobnie jak w drodze do Nosowa, powrócili szczęśliwie do Białegostoku.

fotografie: Katarzyna Korolko