Arcybiskup Anastazy w katedrze św. Marii Magdaleny

05 października 2022

W godzinach wieczornych, we wtorek, 4 października br. rozpoczęła się pięciodniowa wizyta w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Anastazego, Arcybiskupa Tirany, Durrёs i całej Albanii. Hierarsze towarzyszą: Jego Ekscelencja metropolita Korczy Jan oraz archidiakon Spirydon.

5 października br., o godz. 10.30 delegacja Cerkwi prawosławnej w Albanii odwiedziła katedrę św. Marii Magdaleny w Warszawie. Przed katedrą oczekiwał Jego Eminencja metropolita Sawa wraz z członkami Soboru Biskupów i duchowieństwem.

W katedrze odprawiono doksologię, podczas której wznoszono modlitwy za Cerkwie prawosławne w Albanii i Polsce, ich wiernych oraz za pokój na świecie, zwłaszcza w ogarniętej wojną Ukrainie.

Witając Dostojnego Gościa wraz z osobami towarzyszącymi, Jego Eminencja metropolita Sawa podkreślił zasługi i działalność arcybiskupa Anastazego na prawosławnej niwie w przeszłości, a także obecnie. Dziękując za postawę i roztropność zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Albanii, metropolita Sawa nazwał hierarchę „mężem opatrznościowym” stojącym na straży wierności św. Prawosławia, zwłaszcza w czasach podziałów. W dalszej kolejności Jego Eminencja przypomniał, iż nie jest to pierwsza wizyta arcybiskupa Anastazego w Polsce. Celem właśnie rozpoczętej jest odebranie tytułu doctor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. “Szesnasty honorowy tytuł będzie podkreśleniem działalności Waszej Eminencji w Afryce, na Bałkanach, a zwłaszcza w Albanii. Wszystkie tytuły i zaszczyty świadczą o tym, że Eminencja zasługuje na nie w stopniu znaczącym” – powiedział metropolita Sawa. Przemowę zakończyły podziękowania za przyjazd oraz życzenia błogosławionego pobytu w Polsce. Na pamiątkę wizyty w katedrze metropolitalnej Jego Eminencja metropolita Sawa wręczył arcybiskupowi Anastazemu ikonę patronki warszawskiej katedry, św. Marii Magdaleny.

W odpowiedzi Jego Eminencja arcybiskup Anastazy podziękował za słowa braterskiego powitania, wyrażając radość z faktu przebywania wśród braci. Następnie Jego Eminencja w ciepłych słowach opowiedział o wieloletniej znajomości z metropolitą Sawą, wspólnocie myśli, działania na rzecz dobra inspirowanego miłością w Chrystusie. Dostojny Gość przypomniał historię Cerkwi prawosławnej w Albanii, prześladowanej przez czterdzieści lat i mającej do 1991 roku zakaz funkcjonowania. Nie zabrakło retrospekcji dotyczących minionych lat, wysiłku włożonego w odbudowę struktur lokalnej Cerkwi, aż po cud zmartwychwstania, który tamtejsza Cerkiew obecnie przeżywa. Arcybiskup Anastazy podkreślił, że w misji w Albanii nigdy nie czuł się osamotniony, ponieważ inne lokalne Cerkwie, a zwłaszcza Cerkiew prawosławna w Polsce, okazywały pomoc, braterskie zainteresowanie i wsparcie. Dziękując za zaproszenie do odwiedzenia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Jego Eminencja zaznaczył, że to, co dzieje się w lokalnej Cerkwi, dotyczy całej Cerkwi. Jest to jedna strona w historii życia Cerkwi. Arcybiskup Anastazy życzył, aby stronica historii Cerkwi prawosławnej w Polsce była zapisana sukcesami i błogosławieństwem w całej rozciągłości. Jego Eminencja arcybiskup Anastazy przekazał w darze metropolicie Sawie ikonę Bogurodzicy.

Po doksologii, w Centrum Kultury Prawosławnej miało miejsce spotkanie duchowieństwa z arcybiskupem Anastazym.

W kolejnych dniach arcybiskup Anastazy wraz z osobami towarzyszącymi weźmie udział w inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie otrzyma tytuł doctor honoris causa, a także odwiedzi stołeczne parafie prawosławne.


Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcia: ks. Łukasz Koleda, protodiakon Rafał Dmitruk

za: orthodox.pl