polska: Spotkanie Bractwa Cerkiewnego TŚH po wakacyjnej przerwie

Spotkanie Bractwa Cerkiewnego TŚH po wakacyjnej przerwie

Sławomir Nazaruk, 05 października 2022

29 września odbyło się pierwsze po przerwie letniej spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.

Rozpoczęło się ono molebnem w głównej świątyni soboru św. Mikołaja w Białymstoku. Pod nieobecność opiekuna duchowego Bractwa, ojca archimandryty Hioba z Monasteru Supraskiego, nabożeństwo odsłużył ojciec prot. dr Andrzej Kuźma. W słowie na zakończenie modlitwy duchowny podkreślił znaczenie bractw cerkiewnych w życiu Cerkwi oraz zwrócił się do Bractwa z życzeniami owocnej działalności.

Dalsza część spotkania miała miejsce w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Ojciec Andrzej Kuźma opowiadał o epoce i życiu św. Jana Złotoustego - Chryzostoma. Podkreślił bezkompromisowość świętego hierarchy w nauczaniu zasad życia chrześcijańskiego, kierowanych bez wyjątku zarówno do ludu, jak też i dworu cesarskiego. Stało się to przyczyną jego banicji ze stolicy cesarstwa-Konstantynopola i śmierci na wygnaniu. Mówca podkreślił też potrzebę poszerzania własnej wiedzy w wielu aspektach, co jest bardzo przydatne w kontaktach z innymi ludźmi. Powołał się tutaj na autorytet św. Maksyma Wyznawcy.

W czasie spotkania była możliwość zadawania pytań oraz zostały przedstawione plany dotyczące najbliższych spotkań i pielgrzymek.