Spotkanie Bractwa Cerkiewnego TŚH po wakacyjnej przerwie

Sławomir Nazaruk, 05 października 2022

29 września odbyło się pierwsze po przerwie letniej spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.

Rozpoczęło się ono molebnem w głównej świątyni soboru św. Mikołaja w Białymstoku. Pod nieobecność opiekuna duchowego Bractwa, ojca archimandryty Hioba z Monasteru Supraskiego, nabożeństwo odsłużył ojciec prot. dr Andrzej Kuźma. W słowie na zakończenie modlitwy duchowny podkreślił znaczenie bractw cerkiewnych w życiu Cerkwi oraz zwrócił się do Bractwa z życzeniami owocnej działalności.

Dalsza część spotkania miała miejsce w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Ojciec Andrzej Kuźma opowiadał o epoce i życiu św. Jana Złotoustego - Chryzostoma. Podkreślił bezkompromisowość świętego hierarchy w nauczaniu zasad życia chrześcijańskiego, kierowanych bez wyjątku zarówno do ludu, jak też i dworu cesarskiego. Stało się to przyczyną jego banicji ze stolicy cesarstwa-Konstantynopola i śmierci na wygnaniu. Mówca podkreślił też potrzebę poszerzania własnej wiedzy w wielu aspektach, co jest bardzo przydatne w kontaktach z innymi ludźmi. Powołał się tutaj na autorytet św. Maksyma Wyznawcy.

W czasie spotkania była możliwość zadawania pytań oraz zostały przedstawione plany dotyczące najbliższych spotkań i pielgrzymek.