świat: Pierwsza Liturgia w nowej cerkwi polskiej parafii w Brukseli

Pierwsza Liturgia w nowej cerkwi polskiej parafii w Brukseli

ks. Paweł Cecha, 25 lutego 2016

14 lutego, Jego Eminencja metropolita Belgii Atenagoras celebrował pierwszą Boską Liturgię w nowej cerkwi Polskiej Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Bogurodzicy w Brukseli.

Inauguracja nowej świątyni dla prawosławnych polskiego pochodzenia i ich rodzin rozpoczęło poświęcenie wody. Nabożeństwa celebrowali o. Paweł Cecha – proboszcz parafii, o. Heikki Huttunen- Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich, archidiakon Athanasios Toparlakis oraz hierodiakon Philadelphos Kafalis.

Nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych nie tylko z Brukseli ale i z całej Belgii. W uroczystościach wziął także udział generał NATO, pan Nikolaos Zachariadis.

Po nabożeństwie, metropolita Atenagoras wyraził swoją radość z powodu otrzymania, po wielu negocjacjach z władzami Kościoła rzymskokatolickiego, budynku kościoła św. Gerarda, który stał się parafialną cerkwią polskich prawosławnych w Belgii. Wcześniej, parafia celebrowała nabożeństwa dwa razy w miesiącu w ekumenicznej kaplicy duszpasterstwa europejskiego. Metropolita podziękował o. Pawłowi, oddelegowanemu przez PAKP, za owocną współpracę i organizację parafii. Hierarcha podziękował również chórowi za trud niesiony w przygotowania do nabożeństw oraz wszystkim wiernym, którzy licznie przybyli na nabożeństwo.

Po Liturgii odbyło się przyjęcie w którym wzięli udział wszyscy parafianie. Spotkanie po Liturgii było okazją do porozmawiania z metropolitą. Wielu parafian dziękowało belgijskiemu biskupowi za pomoc w otrzymaniu nowego, stałego miejsca kultu.