V Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych

Adrian Kazimiruk, 04 października 2022

Po dwuletniej przerwie, 2 października 2022 r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyła się jubileuszowa, V edycja Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych.

W niedzielne popołudnie u progu nowoberezowskiej cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hajnówka Walentyna Biryłko powitały przybyłych gości: Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego oraz Jego Ekscelencję Seppo Häkkinena, Biskupa Mikkeli z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii.

Przed publicznością, która wypełniła świątynię po brzegi, zaprezentowało się 11 chórów parafialnych z: Nowoberezowa, Dubin, Szczyt-Dzięciołowa, Orzeszkowa, Starego Kornina, Werstoku, Narewki, Kuraszewa, Czyż, Kleszczel oraz Dubicz Cerkiewnych.

Ostatni utwór „Otcze Niebiesnyj” dubicki chór zaśpiewał wspólnie z wszystkimi obecnymi w świątyni.

Po zakończonym koncercie głos zabrał proboszcz nowoberezowskiej parafii, ks. prot Jan Kazimiruk, który serdecznie podziękował wszystkim za przybycie. Następnie duchowny powiedział m.in.: W muzyce mamy różne znaki, które pozwalają nam dobrze wykonać utwór – jest wśród nich taki znak, który wskazuje na pauzę, podkreślającą szczególne znaczenie wykonywanego fragmentu i skupiającą uwagę słuchacza. Myślę, że miłościwy Bóg w ten ostatni czas właśnie taką pauzę dla nas zrobił. Przez ostatnie dwa lata ten wieczór nie mógł się odbyć z przyczyn niezależnych. Dziś, jubileuszowy wieczór został w szczególności podkreślony przybyciem Waszych Ekscelencji, Czcigodnych Księży, wszystkich chórzystów, którzy tak pięknie wznieśli modlitwę – śpiew, który usłyszeliśmy. Śpiew był również modlitwą. (...) Wystąpienie ks. Kazimiruka zakończyły podziękowania i nadzieja, że za rok odbędzie się kolejna edycja Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych.

Do zgromadzonych zwrócił się również biskup Paweł: Wasza Ekscelencjo biskupie Seppo, Czcigodni Księża, Księże Janie, proboszczu nowoberezowskiej parafii, Szanowna Pani Wójt, Szanowna Pani Walentyno – jestem bardzo wdzięczny organizatorom V Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych za przygotowanie dzisiejszego wydarzenia. Nie zważając na pojawiające się trudności, organizujecie kolejne edycje, kolejne spotkania i bardzo dobrze, że wydarzenie odbywa się. Mając świadomość jak wymagające stają się obecne czasy, gdzie ludzie przestają się spotykać i chętniej wykorzystują środki masowego przekazu, spotkania takie jak dzisiejsze mają dodatkową wartość integracyjną. (…) Dzisiejsze śpiewy były również modlitwą, poprzez którą wychwalaliśmy Wszechmogącego Boga, Matkę Bożą i wszystkich świętych. Mam nadzieję, że w następnym roku również będzie nam dane spotkać się na kolejnej edycji wieczoru. (…) Obecni są z nami goście z zagranicy – biskup Seppo oraz jego sekretarz ks. Timmo, którzy pomagają naszym Prawosławnym Domom Opieki. Wspierają nas, a także potrzebujących z Ukrainy, organizując leki, łóżka dla chorych, wózki inwalidzkie, jedzenie, ubrania i wszystko, co jest niezbędne. Bardzo Wam dziękuję, biskupie Seppo i księże Timmo (…).

Przybyłym z Finlandii gościom biskup Paweł wręczył pamiątkową Ikonę Zbawiciela oraz św. Krzyż.

Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w piątej edycji Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych. Przekazuję pozdrowienia od Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii! Muzyka ma bardzo głębokie korzenie w Biblii i tradycji Kościoła. Święty Augustyn powiedział: „Kto śpiewa, modli się podwójnie.” Muzyka jednoczy nas wszystkich. (…) – powiedział Seppo Häkkinen, biskup Mikkeli. Biskup Seppo wyraził głęboką wdzięczność biskupowi Pawłowi za zaproszenie i możliwość spotkania z wiernymi Cerkwi prawosławnej w Polsce. Na ręce biskupa Pawła oraz organizatorów goście z zagranicy przekazali pamiątkowe upominki.

Po koncercie przybyłe chóry oraz goście udali się na wspólny poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie.

Organizatorami V Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych byli: Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gmina Hajnówka Walentyna Biryłko oraz Prawosławna Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Partnerem wydarzenia było Nadleśnictwo Hajnówka.
 
Patroni medialni: Prawosławny Serwis Internetowy Cerkiew.pl, Przegląd Prawosławny, Radio Orthodoxia, Radio Jard, TVK Hajnówka, TV Podlasie.

V Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych nie mógłby się odbyć bez hojnego wsparcia licznych sponsorów, za co organizatorzy bardzo serdecznie dziękują!

Fot. Tomasz Grześ