polska: Historyczne uroczystości w Nosowie

Historyczne uroczystości w Nosowie

Ks. prot. Jan Grajko, 03 października 2022

W niedzielę, 2 października w Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Nosowie odbyły się doroczne uroczystości ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej. Tegoroczne święto miało szczególny charakter, albowiem do miejscowej cerkwi uroczyście wniesiono wierną kopię cudotwórczej Ikony.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla dokładna kopia Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy została wykonana w Salonikach, w Grecji. Ofiarodawcą oraz głównym inicjatorem tego szczególnego przedsięwzięcia był Konstantin Gieorgijewicz Szawel. W drugiej połowie czerwca delegacja Diecezji Lubelsko-Chełmskiej odwiedziła Monaster Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Provemont we Francji, gdzie celebrowano akatyst przed zachowanym oryginałem, a następnie ordynariusz diecezji dokonał poświęcenia nowo wykonanej kopii. To wydarzenie zapoczątkowało pielgrzymowanie kopii Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy do wybranych miejsc w Polsce. Docelowym zaś miejscem tej pielgrzymki była niewielka miejscowość Nosów w gminie Leśna Podlaska, gdzie przed prawie 30 laty odrodził się kult Niebiańskiej Orędowniczki w Jej Leśniańskiej Ikonie.

Wprowadzeniu kopii Ikony do zabytkowej cerkwi w Nosowie towarzyszyła uroczysta procesja z udziałem hierarchów, duchowieństwa i rzeszy wiernych. Niesiona przez całą miejscowość na ramionach kapłanów świętość została umieszczona na środkowym anałoju. Następnie rozpoczęła się Boska Liturgia. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, któremu asystowali: arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz. Okolicznościową homilię na temat kultu Matki Bożej w perspektywie dziejów południowego Podlasia i jego znaczenia dla współczesnej duchowości wygłosił władyka Paisjusz.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych i duchowieństwa obecni byli pielgrzymi z wielu miejsc Białostocczyzny, jak również parafii Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Zorganizowane grupy przybyły m.in. z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Narwi, Siemiatycz, Kleszczel, Czeremchy, Lublina i Sławatycz. Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z wójtem gminy Leśna Podlaska Pawłem Kazimierskim.

Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: młodzieżowy chór lubelskiej katedry Przemienienia Pańskiego pod dyrekcją Iwana Natiażko i dziecięcy chór warszawskiej parafii „Hagia Sofia”, dla którego był to debiut podczas uroczystości liturgicznych tej rangi.

W związku z historycznymi uroczystościami ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej, nakładem wydawnictwa Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej światło dzienne ujrzała praca doktorska dr Ludmiły Czeberkus z Kodnia pt. „Leśniański monaster Narodzenia Matki Bożej. Niezwykłe dzieje wspólnoty prawosławnych mniszek”.

Zwieńczeniem święta w Nosowie było nabożeństwo dziękczynne. Po nim do zgromadzonych zwrócił się arcybiskup Abel. Hierarcha podziękował przybyłym arcypasterzom, duchownym i pielgrzymom za wspólną modlitwę oraz proboszczowi parafii, ks. prot. Janowi Jałozie, za wzorową organizację święta. Wyraził również nadzieję, że tegoroczne wydarzenie stanie się impulsem do gorliwego pielęgnowania leśniańskiej tradycji w perspektywie kolejnych dziesięcioleci.

Fot: Dmytro Pokhyliuk