Półmetek remontu dachu katedry metropolitalnej

02 października 2022

Wraz z końcem czerwca br. parafia św. Marii Magdaleny w Warszawie przystąpiła do prac remontowych dachu najważniejszej i zabytkowej świątyni prawosławnej w Polsce, katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny.

Po ustawieniu rusztowań wokół północnej części świątyni, zapewniających dostęp do wnętrza dwóch, bocznych kopuł i krzyży oraz kopuły głównej, wymieniono spróchniałe, skorodowane elementy więźby dachowej na poziomie transeptów walcowych. Następnie wykonano impregnację drewnianych elementów, położono izolację termiczną i przykryto membraną dachową.

W dalszej kolejności prace przeniosły się na szczyt bocznych kopuł, gdzie zdemontowano krzyże, które poddano renowacji. Krzyże zostały oczyszczone i przewiezione do warsztatu celem złocenia złotem płatkowym. Naprawa każdego z czterech bocznych krzyży to koszt rzędu 50 tys. PLN.

W okresie od lipca do końca września wymieniono zdegradowane elementy konstrukcji więźby dachowej centralnej kopuły, wzmocniono niezbędne elementy oraz przeprowadzono impregnację. Podobnie jak w przypadku bocznych kopuł ułożono izolację termiczną na stropie kopuły i przykryto membraną dachową.

Prace restauracyjne centralnego krzyża katedry były wykonywane na miejscu, bez jego demontażu. Krzyż został oczyszczony metodą piaskowania. Następnie została położona warstwa zabezpieczająca, antykorozyjna, w postaci podkładu poliuretanowego. Rozpoczęte prace złotnicze dobiegają końca. Sama renowacja głównego krzyża kosztować będzie pond 80 tys. PLN.

W dwóch wieżach od strony północnej wymieniono stropy. W dzwonnicy wykonany został nowy podest oraz zamontowano dzwony, które od kilku tygodni nie raczyły mieszkańców stołecznej Pragi swym dźwiękiem.

Aktualnie rozpoczęły się prace demontażowe skorodowanych stropów dwóch wież od strony południowej.

W niedalekiej przyszłości, po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych prac, ekipa budowlana przystąpi do renowacji elewacji tamburu pod kopułą główną. Kolejnym etapem prac będzie przestawienie rusztowań na stronę południową i wykonanie analogicznych prac jak po stronie północnej katedry.

Ostatni tak zaawansowany remont więźby dachowej katedry został wykonany tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Szeroki zakres prac oraz ich skomplikowany charakter, trudno dostępne miejsca, powodują, że prace zostały wycenione na kwotę ok. 1,5 mln. PLN. Rosnące ceny materiałów budowlanych oraz doskwierająca wszystkim inflacja, windują koszta przewidziane w kosztorysie prac. Parafia nie dysponuje tak ogromnymi środkami. Prośby o dotacje nadal pozostają bez odpowiedzi. Jest niewielka szansa na zwrot części wydatków, jednak dopiero po zakończeniu i rozliczeniu całości prac.

W związku z powyższym, kler katedry zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi, którym bliska sercu jest praska katedra św. Marii Magdaleny o wsparcie remontu. Wpłat można dokonywać na konto:


Parafia Prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie
63 1240 6074 1111 0000 4995 6535
Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
z dopiskiem: „remont katedry”

lub

Warszawska Metropolia Prawosławna
Al. Solidarności 52; 03-402 Warszawa
96 1020 1042 0000 8102 0009 6388
z dopiskiem „remont katedry”

Duchowieństwo parafialne zapewnia o modlitwie za wszystkich Ofiarodawców i Darczyńców. Wierzymy, że wspólnym siłami uda się zachować nasz wspólny dom modlitwy i pozostawić przyszłym pokoleniom zadbaną i piękną świątynię jako świadectwo naszej miłości i wierności Bogu, naszej Matce Cerkwi prawosławnej oraz św. Marii Magdalenie!

Spasi Hospodi! Bóg zapłać!

kler katedry św. Marii Magdaleny

zdjęcia: ks. Jerzy Kulik, protodiakon Rafał Dmitruk, archiwum wykonawcy

za: orthodox.pl