polska: Święto Podwyższenia Krzyża w Sanoku

Święto Podwyższenia Krzyża w Sanoku

Jakub Antonowicz, 30 września 2022

27 września, w dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego Jego Ekscelencja Arcybiskup Paisjusz celebrował Św. Liturgię w sanockiej cerkwi. Przy wejściu do świątyni Władykę witały dzieci, Rada Parafialna, wiceburmistrz Miasta Sanoka wraz z Sekretarzem Miasta oraz Proboszcz ks. mitrat Jan Antonowicz.

Podczas świątecznej Liturgii Arcybiskupowi Paisjuszowi asystowało duchowieństwo dekanatu sanockiego. Po Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Michał Konyk z Komańczy. Śpiewał chór parafialny pd. imości Marianny Jarej.

Podczas Liturgii wznoszone były modlitwy o pokój w Ukrainie. Także w tym dniu szczególnie modlono się za Śp. Arcybiskupa Adama, za ofiary tragedii „Akcji Wisła” oraz obozów koncentracyjnych w Jaworznie i Tallerhofie.

Na zakończenie uroczystości liturgicznych Władyka w swym słowie, nawiązując do historii, podkreślił, iż dzięki mocy Krzyża Świętego nasi przodkowie przeszli przez Golgotę tego świata, która spotkała ich 75 lat temu. Pozostawiając swą rodzinną ziemię, wywożeni w nieznane, przeżyli dzięki sile Św. Krzyża, który zawsze był w ich sercach. Dzięki mocy Życiodajnego Drzewa Krzyża Chrystusowego, ich ofierze i apostolskiemu dziełu Śp. Arcybiskupa Adama – dzisiaj jesteśmy i świadczymy całemu światu o Św. Prawosławiu. Dziś także prosimy, aby Pan Bóg mocą Życiodajnego Krzyża dał zwycięstwo ukraińskiemu narodowi nad agresorem – zakończył Władyka.

Arcybiskup Paisjusz podziękował samorządowi miasta Sanoka za owocną współpracę i obecność na uroczystościach, a także za otwartość serca i pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Proboszcz sanockiej parafii ks. mitrat Jan Antonowicz w imieniu swoim i parafian pozdrowił Władykę z 15. rocznicą sakry biskupiej i wręczył arcypasterzowi ikonę św. Mikołaja.

Po św. Liturgii wszyscy wierni wraz z duchowieństwem i Władyką udali się na wspólną agapę.
   
fotografie:  Jakub Antonowicz