Spotkanie białostockiego Bractwa w Supraślu

Halina Borowik, 05 października 2022

25 września członkowie Koła nr 1 Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku i zaproszeni sympatycy bractwa udali się na Św. Liturgię w Monasterze Supraskim oraz na niezwykłe spotkanie, które było jednocześnie pielgrzymką do monasteru i uchodźców z Ukrainy.

Św. Liturgia o godz. 9.00 była uroczyście celebrowana przez naszego opiekuna duchowego, o. archimandrytę Sergiusza w asyście mnichów monasteru oraz protodiakonów i miała miejsce w przepięknie odbudowanej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Ta wyjątkowo niezwykła monasterska świątynia obronna z XVI wieku została doszczętnie zniszczona w 1944r. Dopiero w 1984 roku rozpoczęto odbudowę zrujnowanej cerkwi. W cudowny sposób, w szybkim tempie świątynia monasterska nabrała swojej dawnej okazałości i świętości. Teraz wszystko lśni i pachnie świeżością - ikonostas, freski na ścianach, sufit, kopuła oraz błyszczące, białe posadzki.

Niezwykła przestrzeń cerkwi, wielkość i przejrzystość ikon, zapach kadzidła i świec, modlitewny śpiew chóru, dogodna możliwość przystąpienia do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii - to wszystko stwarzało sprzyjającą atmosferę dla modlących się ludzi, pozwoliło wejść w świat duchowego spokoju i zamysłu nad swoim życiem. Treściwe i zrozumiałe kazanie wygłoszone przez naszego opiekuna duchowego było doskonałym wezwaniem do przestrzegania przykazań Bożych oraz prośbą o pokajanije.

Czyniąc pokłony przed ikonami oraz ozdobionym kwiatami Świętym Krzyżem, znajdującym się na środku cerkwi, w modlitewnej zadumie wychodziliśmy z cerkwi.

Potem szybko podążyliśmy do klasztornego refektarza, albowiem tam oczekiwała na nas kolejna miła niespodzianka naszego pałomniczestwa - goście z Ukrainy. Niedawno, 4 sierpnia, w czasie pielgrzymki do Warszawy zapoznaliśmy się z Ukraińcami, którzy obecnie przebywają w supraskim monasterze. Dzięki błogosławieństwu władyki Andrzeja i pomysłowi o. archimandryty Sergiusza odbyliśmy wspólną podróż razem z przybyszami z Ukrainy do Warszawy na święto ku czci św. Marii Magdaleny. W czasie tej pielgrzymki zaprzyjaźniliśmy się i byliśmy zauroczeni nowo poznanymi przyjaciółmi z Ukrainy - dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami.

Po modlitwie, wszystkich przywitał o. archimandryta Sergiusz wraz z o. archimandrytą Hiobem i o. Serafimem. Wszyscy razem w jadalni usiedliśmy do posiłku przygotowanego przez niezwykłych przyjaciół z Ukrainy. Postne monasterskie jedzenie wszystkim smakowało, a herbatka i przemiła atmosfera rozgrzały nasze serca.

Następnie przewodniczący naszego koła Krystian Jaszczyk wszystkim podziękował za wspólną modlitwę i spotkanie, za poczęstunek i gościnę.

Gorące słowa wdzięczności należą się przede wszystkim Jego Ekscelencji biskupowi Andrzejowi za błogosławieństwo na pielgrzymkę oraz ojcu archimandrycie Sergiuszowi za przygotowanie spotkania.

O. archimandryta Sergiusz prezentując zdjęcia z pielgrzymki do Warszawy omówił udział w świątecznym nabożeństwie w stołecznej katedrze metropolitalnej, spotkanie z Jego Eminencją Sawą, warszawskim metropolitą, modlitwę na grobie Ś.P. Bazylego Piwnika i zwiedzanie cerkwi Hagia Sophia.

Wszyscy mamy nadzieję, że fakt ten posłuży jako impuls i zachęta dla innych Bratczyków i wiernych do udziału w kolejnych organizowanych przez nas pielgrzymkach, nabożeństwach i wspólnych spotkaniach modlitewnych.

Potem oddano głos gościom z Ukrainy, tzw. Dietiam miłasierdija z Charkowa. Można o nich i ich działalności dużo się dowiedzieć z internetu, do czego sami bardzo zachęcali. Pod przewodnictwem wspaniałej nauczycielki Marii wypowiedzieli piękne słowa wdzięczności Bogu za to, że mogą mieszkać i modlić się w supraskim monasterze. W zrozumiały sposób przedstawili dokładną historię swego miasta Charkowa, w którym m.in. znajduje się 47 cerkwi prawosławnych, a także monaster. Wielką uwagę w swej działalności skupiają na duchowym wychowaniu dzieci i młodzieży, kształtując ich wiarę i miłość ku Bogu i bliźniemu. Z wielkim podziwem oglądaliśmy filmy z tzw. krestnymi pachodami do monasterów. Z zapartym tchem słuchaliśmy i patrzyliśmy na czyny wręcz niewiarygodne. W skomplikowanych, trudnych warunkach, z nieustanną modlitwą na ustach ludzie z krzyżami podążali pieszo wraz z dziećmi niosąc tzw. żertwy - ofiary do monasteru.

Potem, oglądając film, mieliśmy możliwość przeżywania ich szczerej radości paschalnej. Godnym podziwu jest fakt, że w tak trudnym czasie wojennego niepokoju ludzie potrafią tak serdecznie cieszyć się i ze szczęściem i wiarą wypowiadać radosne słowa Chrystos Woskresie!

Na koniec goście podarowali nam prezenty w postaci aniołków i ozdobnych kartek z serduszkami wraz z własnoręcznie napisanymi na kartkach życzeniami. Każdy otrzymał inną treść pomysłowych i wyszukanych życzeń.

Jesteśmy wdzięczni za wspólną modlitwę, udane spotkanie, wzorową lekcję katechezy i dowody wiary oraz szczerą radość i optymizm gości.

Gościom życzyliśmy spokojnego powrotu do swych domów. Wręczyliśmy im słodkie podarunki i niezbędne środki higieniczne oraz finansową pomoc od bractwa.

Z modlitwą czule pożegnaliśmy się i w słonecznej jesiennej pogodzie szczęśliwie wróciliśmy do Białegostoku.

Wszystkich szczerze zapraszamy do udziału w spotkaniach naszego bractwa oraz do zapisania się w szeregi naszego koła.

Serdecznie prosimy o zgłaszanie propozycji i pomysłów ubogacających naszą bractwową działalność.

Fotografie: o. Serafim z Monasteru Supraskiego