Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie

ks. Igor Popowicz, 29 września 2022

W dniach 24-25 września miały miejsce w Przemkowie uroczystości XXII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Nabożeństwo dziękczynne każdego roku jest sprawowane w jednej z czterech świątyń miasta, w tym roku w cerkwi p.w. św. Arch. Michała. Świętą Liturgię sprawował ogólnopolski kapelan pszczelarzy ks. Igor Popowicz. Przed nabożeństwem nastąpiło przywitanie przed cerkwią i procesyjne wprowadzenie pocztów sztandarowych związków i kół pszczelarzy z różnych regionów. W duchu ekumenicznej modlitwy na nabożeństwo przybyli: proboszczowie miejscowych parafii oraz krajowi duszpasterze pszczelarzy, goście honorowi: przedstawiciele Sejmu, Senatu, władz wojewódzkich, starostwa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Przemków. Łemkowscy pszczelarze stanowią znaczącą grupę na ziemiach zachodniej Polski, nieoceniony wkład w sferę organizacyjną święta zarówno świecką jak i religijną wnosi wielki pasjonat w tej branży p. Bazyli Chomiak, pszczelarz, były członek Zarządu Głównego Pszczelarzy RP.

W kazaniu ks. Igor dziękował Bogu Wszechmogącemu za wspólną modlitwę, pszczelarzom za ich szlachetną pracę, zwracając uwagę, jak zawsze w tych okolicznościach, na ikonę św. Ambrożego Mediolańskiego, patrona pszczelarzy, świętego z IV stulecia obecnego w ikonografii cerkwi, którego monumentalna twórczość, jako wspólne dziedzictwo Kościoła wschodniego i zachodniego, cnoty wartości ponadczasowe oraz edukacyjne - łączą chrześcijan. Zaś temat Chrystusowej bezgranicznej miłości do rodu ludzkiego wybrzmiał w sposób szczególny i wieloaspektowy, uwzględniając tragedię wojny w Ukrainie, która jest między innymi brakiem miłości, czy wypaczonym jej rozumieniem.

Zwracając się do pszczelarzy proboszcz dziękował za ich pasję i oddanie pielęgnacji rodzin pszczelich, stworzenia boskiego będącego wzorem ładu, porządku, pracowitości, samodyscypliny, barometrem naszej relacji ze światem przyrody. W dalszej części poświęcono miody, wosk pszczeli a także dużą świecę woskową, która będzie płonąć przed ikoną św. Ambrożego przez najbliższy rok /ta lokalna tradycja trwa już 22 lata/. Pocieszającym i optymistycznym akcentem był występ chóru dzieci uczęszczających na katechezę, które na zakończenie chóralnie zaśpiewały pieśń paraliturgiczną, poświęconą Matce Bożej.

Uroczystości w wymiarze świeckim trwały w przemkowskim parku dwa dni, były wypełnione muzyką, śpiewem, rozstrzygnięciami konkursów na ,,Wzorową pasiekę”, najlepszymi miodami odmianowymi,  proponowanymi przez wystawców i innymi atrakcjami tematycznie związanymi z tegorocznym świętem.

zdj. Andrzej Kowalski,  Piotr Kwoka