Pielgrzymka chóru parafialnego z Gdańska do Białegostoku

ks. Gabriel Masalski, 27 września 2022

W dniach 21-23 września 2022 roku chór katedralny parafii św. Mikołaja w Gdańsku udał się z pielgrzymką do Białegostoku.

Jednym z głównych celów pielgrzymki był udział w obchodach uroczystości XXX rocznicy przeniesienia relikwii św. Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Podczas nabożeństwa chór gdańskiej parafii śpiewał wspólnie z miejscowym chórem katedralnym oraz dziecięcym, co było pierwszym w historii momentem, kiedy w trakcie uroczystości diecezjalnych Świętą Liturgię upiększał śpiew obydwu katedr diecezji.

Kolejnym punktem pielgrzymki było wystąpienie podczas XXVI Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej. Chór zaprezentował utwory liturgiczne, które wybrzmiewając w cerkwii św. Ducha na białostockim osiedlu Antoniuk dały chórzystom ogromną radość, a słuchaczom świadomość o prawosławiu istniejącym w każdym zakątku Polski.

Ostatni dzień pielgrzymki poświęcony był zwiedzaniu Monasteru w Supraślu, cerkwii Białegostoku: św. Mikołaja, św.Jerzego, Zmartwychwstania Panskiego, a także w drodze powrotnej Monasteru w Wojnowie.

Parafia wyraża głęboką wdzięczność ofiarodawcom, dzięki którym pielgrzymka mogła się odbyć oraz zapewnia o modlitwie.