polska: Święto parafialne wrocławskiej katedry

Święto parafialne wrocławskiej katedry

ks. Igor Habura, 23 września 2022

21 września, w dzień, gdy Cerkiew uroczyście obchodzi pierwsze z cyklu 12 wielkich świąt, Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, katedra wrocławska a wraz z nią cała Diecezja Wrocławsko - Szczecińska obchodziła swoje święto. Nabożeństwom przewodniczył ordynariusz Diecezji Przemysko - Gorlickiej Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Paisjusz wraz z abp. Jerzym oraz bp. Atanazym - ordynariuszem Diecezji Łódzko - Poznańskiej.

W wigilię święta władyka Paisjusz przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania, które zgromadziło wielu wiernych oraz duchowieństwo i było swoistym przygotowaniem do Święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się w środę wczesnym rankiem od małego oświęcenia wody, którego dokonał o. ihumen Spirydon. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Arcypasterzy w drzwiach świątyni powitały dzieci, prosząc władykę o błogosławieństwo i życząc nieustającej opieki Matki Bożej dla wszystkich wiernych. Następnie chlebem i solą hierarchów powitał starosta wrocławskiej katedry pan Mikołaj Zołotariew, a w świątyni proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur z licznie zgromadzonym duchowieństwem.

Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiał fragment z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza:

„W dalszej ich podróży Chrystus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba