Koncert muzyki cerkiewnej w Chełmie

ks. Jarosław Szczur, 20 września 2022

18 września br. w cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie odbyła się trzecia edycja koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy. Wydarzenie integrowało muzycznie oraz ukazywało piękno cerkiewnego śpiewu.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Urząd Miasta Chełma.

W tegorocznej edycji zaprezentowały się trzy chóry. W pierwszej kolejności wystąpił Kwintet Wokalny Musica Sacra, prowadzony przez Adama Tomaszewskiego. Chórzyści wykonali szereg interesujących kompozycji muzycznych. W czasie występu miała miejsce premiera muzyki do słów troparionu ku czci Chełmskiej Ikony Matki Bożej w opracowaniu dyrygenta Musica Sacra.

Kolejnym wykonawcą był chór kaplicy prawosławnej św. Grzegorza Peradze z Warszawy. Prezentowane w języku polskim utwory pochodziły z bogatej hymnografii świąt ku czci Bogurodzicy. W czasie koncertu można było wysłuchać komentarzy oraz informacji o współczesnej działalności kaplicy św. Grzegorza Peradze. Dyrygentem chóru była Anna Czerewacka.

Zwieńczeniem koncertowania był występ chóru parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego z Siemiatycz. W pierwszej części zaprezentowała się sekcja dziecięco-młodzieżowa chóru, wykonując pieśni paraliturgiczne podlaskiego regionu. W pełnym składzie siemiatycki chór zwrócił uwagę m.in. na niezwykle aktualny hymn ku czci Chełmskiej Ikony Matki Bożej. Dyrygentem chóru była matuszka Maria Demczuk.

W czasie koncertu zwrócono uwagę na dwa jubileusze: 170-lecia poświęcenia cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie oraz 10-lecia nadania osobowości prawnej Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej. Z tej okazji przedstawiono historię cerkwi oraz aktualną działalność centrum.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. senator RP Józef Zając, poseł na Sejm RP Krzysztof Grabczuk, przewodniczący rady miasta Chełm Longin Bożeński, radna rady powiatu chełmskiego Paulina Suchań, wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, prorektor ds. studenckich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Beata Fałda, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, dyrektor chełmskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Katarzyna Zawiślak, dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych Damian Wierak, kierownik chełmskiego oddziału Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Joanna Grochola, dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Chełmie Bożena Goszczyńska, komendant komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Artur Rutkowski, zastępca komendanta miejskiego Policji w Chełmie nadkom. Jarosław Jasina, prezes Browaru Jagiełło Lucjan Jagiełło.

Fragmenty koncertu będzie można obejrzeć w Telewizji Polskiej.

Partnerem wydarzenia była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

Fot. Ł. Darmorost
Tekst. ks. J. Szczur