II Dzień Przesłuchań Konkursowych 41. MFHDMC

Emilia Korolczuk, 18 września 2022

W piątek miał miejsce drugi dzień przesłuchań konkursowych. Wzięło w nim udział siedem chórów, jeden z Polski i sześć z zagranicy. Wystąpiły:

Chór Chabry Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – Polska
Chór Duchowieństwa Diecezji Suczawa i Radauti „Stefan Nosievici”- Jassy (Rumunia)
Zespół wokalny ,,Duszeczka” – Ryga (Łotwa)
Chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Lublin (Polska)
Chór Pherkhisa – Tbilisi (Gruzja)
Kameralny Chór Acollada – Ryga (Łotwa)
Chór I Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego – Belgrad (Serbia).

Występom przysłuchiwał się Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup hajnowski Paweł, duchowni, miłośnicy muzyki cerkiewnej z okolic i z dalszych zakątków Polski. Dzień przyniósł wiele duchowych wrażeń, które pozostaną w pamięci na długo.

festiwal.cerkiew.pl

Fot. Tomasz Grześ