I Dzień Przesłuchań Konkursowych 41. MFHDMC

Emilia Korolczuk, 16 września 2022

15 września, po poniedziałkowym Koncercie Inauguracyjnym, ponownie w soborze św. Trójcy rozbrzmiała pełna duchowości muzyka cerkiewna. Miał wówczas miejsce pierwszy dzień festiwalowych przesłuchań konkursowych.

Przybyłym chórom przysłuchiwali się Jego Ekscelencje Najprzewielebniejsi: biskup supraski Andrzej oraz biskup hajnowski Paweł, duchowni okolicznych parafii, mieszkańcy Hajnówki i regionu, przebywający w tym czasie w mieście turyści.

Oceny występów podczas dwudniowych przesłuchań dokonywać będzie jury konkursowe w składzie:

– Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
– Prof. dr. hab. Grzegorz Pecka
– Prof. Jan Połowianiuk
– ks. dr Alexandrel Barnea
– Aleksandr Brandaws
– ks. Dmitryi Bułgarskij.

Do przesłuchań przystąpiło siedem chórów z Polski, prezentujących różnorodny repertuar utworów.

Wystąpili:
1. Kwartet Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku – Werstok (Polska)
2. Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach – Czyże (Polska)
3. Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach – Dubiny (Polska)
4. Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej w Supraślu – Supraśl (Polska)
5. Chór dziecięco – młodzieżowy „Szyszkin lies” Parafii Prawosławnej Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce – Hajnówka (Polska)
6. Chór „Kantanta Amon” – Białystok (Polska)
7. Katedralny Chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce – Hajnówka (Polska).

Fot. Tomasz Grześ