Nowy Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów

ks. Artur Aleksiejuk, 12 września 2022

W dniu 8 września br. dobiegło końca XI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe (Niemcy), które przebiegało pod hasłem "Miłość Chrystusa prowadzi świat ku pojednaniu i jedności". Dwa dni wcześniej, na piątej sesji plenarnej, dokonano wyboru nowego Komitetu Naczelnego. Przedstawicielem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w kolejnej, trwającej osiem lat kadencji, został ponownie ksiądz Artur (Arkadiusz) Aleksiejuk. Na pierwszym oficjalnym posiedzeniu Komitetu wybrano moderatorów i liczący dwadzieścia osób Komitet Wykonawczy, który, zgodnie z konstytucją ŚRK, będzie nadzorował prace Komitetu Naczelnego przez następnych osiem lat (zob. www.oikoumene.org/news/wcc-elects-executive-committee).

W XI Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło ponad ośmiuset delegatów reprezentujących Kościoły zrzeszone w Radzie, kilkuset reporterów i stewardów, a także prawie dwa tysiące obserwatorów. Z Polski, oprócz delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w RP (ksiądz biskup Marcin Hintz) oraz Kościoła Polskokatolickiego (ksiądz Krzysztof Pikulski). Kolejne Zgromadzenie Ogólne ŚRK jest planowane w roku 2030.

Fot. archiwum autora