świat: Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

ihumen Pantelejmon, 11 września 2022

W dniach 6-9 września we włoskiej miejscowości Bose (Piemont) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Święty Izaak z Niniwy i jego duchowe nauczanie". Przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych i naukowcy zjechali się do monasteru po raz dwudziesty ósmy - cykl konferencji poświęconych duchowości trwa w Bose od 1993 r. (z dwuletnią przerwą spowodowaną obostrzeniami pandemicznymi).

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Cerkwi lokalnych: metropolita Brukseli i Belgii, egzarcha Holandii i Luksemburga Atenagoras (Patriarchat Ekumeniczny), biskup bogorodzki Ambroży (Patriarchat Moskiewski), biskup Włoch Sylwan, biskup Bistrita Benedykt (Patriarchat Rumuński), biskup Ballsh Asti (Albania), biskup Toledo Aleksander (USA). Delegaci pozdrowili organizatorów i słuchaczy w imieniu zwierzchników poszczególnych Cerkwi. Na konferencji obecni byli także badacze sponad dwudziestu krajów (m.in. Włoch, Belgii, Grecji, USA, Kanady, Szwajcarii, Izraela, Gruzji, Malty, Syrii, Argentyny, Egiptu).

PAKP z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, reprezentował ihumen Pantelejmon (Karczewski).

Uczestnicy wysłuchali wykładów światowej klasy specjalistów z zakresu patrologii i języka syryjskiego, m.in. prof. Sebastiana Brocka (Oxford, Wielka Brytania), ks. prof. Porfiriosa Georgi (Balamand, Liban), prof. Chrysostoma Stamoulisa (Saloniki, Grecja), prof. Pablo Argarate (Graz, Austria). Prelegenci mówili o życiu i twórczości św. Izaaka Syryjczyka. Poruszone zostały tematy związane z różnymi zjawiskami życia duchowego opisanymi w jego nauczaniu. Szczególną uwagę zwrócono na ponadkonfesyjne znaczenie myśli wielkiego syryjskiego ascety. Jednym z punktów spotkania była także wspólna analiza wybranych tekstów świętego w grupach tematycznych, z udziałem specjalistów z języka syryjskiego.

Podczas obrad uczczono pamięć związanego z cyklem włoskich konferencji, zmarłego niedawno metropolity Kallistosa (Ware).