Przekazanie parafii w Malczycach

Anna Rydzanicz, 09 września 2022

4 września 2022 roku w niedzielę, w cerkwi p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach, tuż po liturgii sprawowanej pod przewodnictwem dziekana wrocławskiego, o.mitrata Aleksandra Konachowicza, odbyło się oficjalne przekazanie parafii. Ksiądz dziekan odczytał dekret Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego z 23 sierpnia 2022 roku, mianujący z dniem 1 września 2022 roku ks. dr. Pawła Gocko proboszczem parafii p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach. Następnie podziękował za dotychczasową posługę duszpasterską, życząc sił, mądrości i Bożego błogosławieństwa w głoszeniu Ewangelii, o. Adamowi Horbalowi, sprawującemu od grudnia 2020 roku funkcję jej proboszcza i jednocześnie proboszcza odległej o siedemdziesiąt kilometrów parafii p.w. św. Archanioła Michała w Michałowie, skąd dojeżdżał kilka razy w tygodniu. Nowemu proboszczowi, który 29 lipca 2022 roku we wrocławskiej cerkwi katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego, życzył, by Pan umacniał go w duszpasterskiej posłudze, by znalazł wspólny język z duchowymi dziećmi - parafianami, bo każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest niezwykle ważną istotą.

-Niech Bóg da Tobie i Twojej Matuszce, abyście jako młodzi ludzie, na nowym miejscu, mądrze wypełniali dzieło Bożej posługi - mówił o. Aleksander Konachowicz.

W imieniu parafian o. Adamowi podziękowania za duszpasterski trud złożyli przedstawiciele rady parafialnej, starosta Michał Korbicz wraz z przewodniczącym komisji rewizyjnej, Piotrem Korobczakiem, wręczając pamiątkowy upominek i kosz kwiatów. O. Horbalowi dziękowały także dzieci, które z prawdziwym talentem pedagogicznym nauczał lekcji religii oraz języka łemkowskiego.

-Czuję, że cząsteczka mojej duszy na zawsze zostanie w tej cerkwi, przy ołtarzu, bo nie ma takiego drugiego miejsca jak ołtarz Boży, które łączyłoby ludzi. Naszych ludzi, tak doświadczonych przez historię i tych nowych, którzy przychodzą do cerkwi – wyznał o. Adam Horbal, dziękując za prawie dwa lata wspólnej modlitwy. Parafianom dziękował zarówno za dobre słowa, jak również słowa krytyki. Szczególnie za te ostatnie, bo one młodego kapłana potrafią wiele nauczyć.

O. Paweł swoich nowych parafian namaścił olejem z Ikony Bogurodzicy z Markopoulos na greckiej wyspie Kefalonia, gdzie co roku, tuż przed świętem Zaśnięcia Bogarodzicy, ikonę oplatają niekąsające, a posiadające moc uzdrawiania młode węże.

Na schodach przed cerkwią, gdzie historycznie pierwszą grupową fotografię wykonano 8 czerwca 1950 roku, tuż po pierwszej odprawionej w murach poewangelickiej świątyni liturgii prawosławnej, a następne w ważnych chwilach w życiu malczyckiej parafii, obecni na liturgii parafiani, wraz z duchowieństwem stanęli do pamiątkowej fotografii.

Na zakończenie, w murach cerkwi, w obecności członków rady parafialnej i komisji rewizyjnej, o. Aleksander Konachowicz odczytał treść protokołu przekazania, zaś o. Adam Horbal przekazał nowemu proboszczowi klucze do cerkwi i będącej w trakcie remontu plebanii, księgi parafialne, pieczątki oraz związane z funcjonowaniem parafii dokumenty. Pod protokołem zebrani złożyli podpisy.

Pierwsze prawosławne nabożeństwo w powiecie Środa Śląska odprawiono 7 kwietnia 1949 roku w poewangelickim kościele, dziś rzymskokatolickim, w oddalonym cztery kilometry od Malczyc Wilczkowie. Jednak ze względu na dogodniejsze położenie, świetnie rozwiniętą kolej oraz prom kursujący na Odrze, siedzibę gminy, staraniem o. Stefana Bieguna udało się pozyskać opuszczony poewangelicki kościół w Malczycach, perłę architektoniczną w skali europejskiej, która dziś jest wizytówką powiatu. Cerkiew prawosławną w Malczycach (1906r.) zaprojektował wybitny architekt doby wczesnego modernizmu Hans Poelzig, którego dziełem jest m.in. budynek berlińskiego radia. Parafię prawosławną w Malczycach powołano głównie dla potrzeb byłych wiernych parafii śww. Kosmy i Damiana z Banicy k. Krynicy-Zdroju, objętych z początkiem czerwca 1947 roku Akcją Wisła. Cerkiew w Malczycach to druga w Polsce, po cerkwi Ławry Supraskiej, prawosławna świątynia poświęcona Zwiastowaniu Bogurodzicy.

Obecnie parafia skupia nieco ponad pięćdziesiąt rodzin, głównie mieszkańców powiatu średzkiego. Urodzony 7 marca 1989 roku w Sanoku ks. dr. Paweł Gocko, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po oo. Stefanie Biegunie, Eugeniuszu Lachockim, Anatolu Bondarze, Atanazym Sienkiewiczu, Mikołaju Poleszczuku, Sergiuszu Kosackim, Jerzym Hnatowie, Michale Szladze i Adamie Horbalu, jest jej dziesiątym proboszczem.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl