Uroczystości ku czci św. Maksyma w Gorlicach

ks. prot. Andrzej Grycz, 08 września 2022

5 września, w wigilię niebiańskiego wspomnienia Św. Maksyma, w gorlickiej katedrze rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczyli Metropolita Wozniesienski i Perwomajski Aleksy (Ukraina), Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz oraz Arcybiskup Baryszewski Wiktor (Ukraina). Asystowało Im duchowieństwo diecezji, jak i przybyli księża z diecezji warszawsko-bielskiej i białostocko-gdańskiej oraz duchowni z Ukrainy, Słowacji i Czech. Śpiewał Męski Chór Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Gorlicach - „Kliros” pod kierownictwem ks. Jarosława Grycza.

W sam dzień święta o godzinie 6:00 odprawiona została I Liturgia Święta. Następnie duchowni sprawowali obrzęd małego poświęcenia wody i nabożeństwo akatystu ku czci św. Maksyma przed Jego Świętymi Relikwiami (Moszczami).

O godzinie 9:45 dzieci, Rada Parafialna i proboszcz gorlickiej katedry ks. mitrat Roman Dubec przywitali hierarchów przybyłych na gorlickie uroczystości. Rozpoczęła się Święta Liturgia, której przewodniczył metropolita Aleksy, wraz z arcybiskupami: lubelskim i chełmskim Ablem, przemyskim i gorlickim Paisjuszem i baryszewskim Wiktorem. Asystowało im 20 duchownych i 3 protodiakonów. Po Ewangelii ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się metropolita Aleksy. Uroczystą Świętą Liturgię upiększył swym śpiewem chór Katedry Świętej Trójcy w Gorlicach p/d lektora Anatolija Hethy.

Po zakończeniu Liturgii i uroczystej procesji z relikwiami Św. Maksyma wokół gorlickiej cerkwi, arcybiskup Paisjusz podziękował przybyłym do Gorlic hierarchom za wspólną modlitwę. Arcypasterz dziękował także duchowieństwu naszej diecezji oraz gościnnie przybyłym księżom. Władyka słowa wdzięczności wyraził także Diecezjalnemu Bractwu Młodzieży Prawosławnej za zorganizowanie pieszej pielgrzymki ze Zdyni do Gorlic – przeszliście drogą, którą stąpał Święty Maksym i zaświadczyliście możnym tego świata, że Św. Prawosławie żyje! Władyka dziękował także pielgrzymom z Podlasia, a w szczególności zorganizowanym grupom pod przewodnictwem ks. mitrata Anatola Tokajuka, Jerzego Jaszczuka i matuszki Marii Bogus.

Zwracając się do gości, duchowieństwa i wiernych władyka Paisjusz przedstawił historię prawosławia na umęczonej ziemi podkarpackiej, zwracając szczególna uwagę na jej Golgotę poprzez unię, Talerhof i Akcję „Wisła” – która 75 lat temu miała zniszczyć naszą wiarę, naród i kulturę jednak plan Boży był inny. Jesteśmy i wysławiamy Święte Prawosławie we wszystkich zakątkach naszej Ojczyzny. Hierarcha wezwał do wierności testamentom św. Maksyma „Niech żyje Święte Prawosławie” i śp. Arcybiskupa Adama (Dubeca) – „Bądźcie wierni Prawosławiu, swemu narodowi, językowi i kulturze”.
W związku z 70. urodzinami ks. mitrat Bazyli Gałczyk – budowniczy cerkwi w Gorlicach i Krynicy Zdroju, obecnie rezydent gorlickiej katedry – został nagrodzony orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II. stopnia z ozdobami.

Na zakończenie głos zabrał arcybiskup Wiktor, wikariusz Kijowskiej Metropolii, który na ręce władyki gospodarza złożył podziękowanie Jego Eminencji Metropolicie Sawie, Episkopatowi naszej Cerkwi i Jej wiernym za to wielkie dzieło miłosierdzia, które czynimy wobec naszych braci i sióstr z Ukrainy. Dzięki Waszej Cerkwi – podkreślił Władyka – wszyscy Ukraińcy, którzy w związku z moskiewską agresją na Ukrainę znaleźli się w Polsce, otrzymują duchową, moralną i materialną pomoc. To Wy, pod mądrym duchowym przewodnictwem Metropolity Sawy, rozpostarliście nad narodem ukraińskim na Polskiej ziemi prawdziwe dzieła wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy Wam za to – zakończył hierarcha.

 
Wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek w sali domu diecezjalnego.
Po tej wielkiej uczcie wiary rozeszliśmy się do naszych domów odnowieni duchowo, aby nieść światu prawdę naszej zbawiennej wiary ze słowami modlitwy na ustach:

Święty Maksymie módl się do Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa,
aby napełnił serca ludzi prawosławnych miłością do Cerkwi i zdecydowaniem, aby mocno trzymali się Wiary ojców!

zdjęcia: Archiwum diecezji