Uroczystości w Przemyślu i Kalnikowie.

Jakub Antonowicz, 02 września 2022

27 sierpnia, w wigilię święta Zaśnięcia NMP Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania w cerkwi katedralnej w Przemyślu. Władyce asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego oraz protodiakon Antoni Jary.
Po zakończeniu nabożeństwa Arcypasterz zwrócił się z pouczającym słowem do licznie zebranych wiernych. Arcybiskup podziękował chórowi za piękny śpiew, a także radzie parafialnej, wiernym - w szczególności młodzieży - za powitanie i wspólną modlitwę.
W związku z jubileuszem 50. urodzin ks. prot. płk. Jerzego Mokrauza – za pracę dla dobra Cerkwi  Władyka nagrodził go w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP orderem Św. Marii Magdaleny III. stopnia.

28 sierpnia, w sam dzień święta Arcybiskup Paisjusz sprawował świąteczną liturgię w cerkwi Zaśnięcia NMP w Kalnikowie. Władyce asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego i protodiakon Antoni Jary.
Po Ewangelii ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. Sergiusz z Zapałowa.
Po uroczystej procesji Władyka Paisjusz poświęcił przyniesione przez parafian kłosy zbóż i zioła, a następnie zwrócił się ze słowem do wiernych oraz podziękował ks. proboszczowi za pasterski trud. Natomiast wiernym, radzie parafialnej, dzieciom i młodzieży oraz chórowi Arcybiskup dziękował za miłość i wierność Cerkwi prawosławnej.
W tym dniu ks. mitrat Bazyli Zabrocki świętował 45. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Za pracę dla dobra Cerkwi ks. Bazyli został nagrodzony orderem Św. Marii Magdaleny II. stopnia z ozdobami a Matuszka Krystyna w związku z 45-leciem pożycia małżeńskiego orderem III. stopnia.
Wszyscy wierni, licznie zebrani w tym dniu w kalnikowskiej cerkwi, pozdrawiali swego umiłowanego proboszcza, życząc mu Mnohaja i błahaja lita!

zdjęcia: autor, Mikołaj Mokrauz