Postępy przy budowie cerkwi w Zgorzelcu

02 września 2022

Z Bożą pomocą w Zgorzelcu na nowo powstającym obiekcie dominuje już kopuła przypominająca cerkwie greckie. Choć dziś jeszcze nie przykryta blachą, nie zwieńczona krzyżem, mimo tego swym wyglądem świadczy o prawosławiu w najdalszym południowo-zachodnim zakątku naszego kraju.

Parafia dzięki wpłatom swych wiernych i ludzi dobrej woli z całej Polski poczyniła istotne postępy w budowie. Mimo ogromnego wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny udało się osiągnąć znacznie więcej, niż było to zakładane. Pod koniec ubiegłego roku udało się zakończyć wylewanie ośmiobocznego tamburu (bębna kopuły). Z końcem maja firma budowlana przystąpiła do najtrudniejszego zadania - nakrycia budowli szeroką na sześć metrów kopułą. Ozdobiona gzymsem, nawiązuje do XIV wiecznych kopuł bizantyjskich czy też serbskich. Z końcem wakacji udało się jeszcze wykonać stropy kolebkowe nad transeptem północnym i południowym.

Od końca czerwca tego roku wszystkie nabożeństwa są sprawowane w dolnej kondygnacji nowo budowanej cerkwi. Mimo tego, że jeszcze surowa i niewykończona, zapewnia ona komfort wiernym, którego nie mogła już zapewnić cerkiew drewniana. Sytuacja ta wynikła z faktu znacznego wzrostu liczby wiernych na nabożeństwach, szczególnie po tym, jak do Zgorzelca zaczęli przybywać uciekający przed wojną uchodźcy z Ukrainy. Stara cerkiew – tymczasowa - już od kilku lat nie mieściła wszystkich chcących uczestniczyć w życiu liturgicznym.

Z punktu technicznego najlepszym rozwiązaniem przed nadchodzącą zimą byłoby przykrycie całej konstrukcji cerkwi. Wykonanie sklepienia kolebkowego nad prezbiterium jak i największego sklepienia kolebkowego nad nawą główną. Zapobiegłoby to niszczeniu pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych już istniejących elementów budowli. Niestety na tym etapie prac możliwości finansowe parafii się wyczerpały. Jedynie pomoc zewnętrzna spoza parafii może nam pomóc.

Wiemy, że czasy nastąpiły bardzo trudne i każdy musi przeliczać swe wydatki, ale tylko dzięki wpłatom ludzi dobrej woli jesteśmy w stanie zamknąć bryłę cerkwi sklepieniami i nie dopuścić do niszczenia już zbudowanej konstrukcji. Ze swej strony dziękujemy za wcześniejsze wpłaty i pomoc. Zapewniamy o modlitwie i rzetelnym wydatkowaniu powierzonych nam środków finansowych.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocyn by cerkiew powstała w jak najszybszym czasie i była perełką prawosławia na granicy polsko-niemieckiej nad Nysą Łużycką.

ks. Marek Bonifatiuk

Dane konta parafialnego:
PARAFIA PRAWOSŁAWNA Zgorzelec
UL. PLAC ŚWIĘTYCH KONSTANTYNA I HELENY 1
59-900 ZGORZELEC
31 2030 0045 1110 0000 0214 2180
BNP Paribas Bank Polska S.A.