Rozpoczęcie obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Karlsruhe

31 sierpnia 2022

W Karlsruhe, w Niemczech, rozpoczynają się dzisiaj obrady Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK). W trwającym tydzień spotkaniu bierze udział około 800 delegatów z 350 Kościołów członkowskich ŚRK i kilkuset współpracowników, ekspertów, gości oraz przedstawicieli mediów z ponad 100 państw.

Od czasu powstania ŚRK w 1948 roku, jest to już 11. zgromadzenie ogólne. Pod hasłem „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności” zaplanowano wymianę teologiczną, bogaty program kulturalny oraz dyskusje na tematy społeczne, duchowe, a nawet polityczne.

W otwarciu obrad uczestniczył prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, który wygłosił przemówienie do zgromadzonych.

Wśród tematów obrad jest międzynarodowy dialog chrześcijański, teologia oraz kwestie społeczno-polityczne. Omówione zostaną np. kwestie związane z konfliktami i wojnami, ochroną klimatu i środowiska oraz globalną walką z głodem i ubóstwem. W szczególny sposób ŚRK chce pochylić się nad europejskim kontekstem i zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed starym kontynentem.

Rzeczniczka prasowa ŚRK Marianne Ejdersten określiła Światową Radę Kościołów jako szczególne forum globalnego dialogu. „Nikt poza ŚRK nie może zgromadzić wszystkich Kościołów przy jednym stole” – powiedziała w rozmowie z mediami. „Doświadczamy poważnych kryzysów, wojny w Ukrainie, coraz większego głodu na świecie czy wstrząsów społecznych spowodowanych rosnącymi cenami żywności i energii” – powiedziała, tłumacząc, że te kryzysy wymagają wzmożonego dialogu międzynarodowego.

Moderatorka Komitetu Centralnego ŚRK dr Agnes Aboum w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na cel spotkania „W miłości Chrystusa leży klucz do naszej jedności”, powiedziała, mocno zachęcając delegatów i Kościoły członkowskie do „modlitwy i wspólnej pracy jako pielgrzymi na drodze sprawiedliwości i pokoju w celu uzdrowienia, pojednania i jedności dla wszystkich”.

Członkami Światowej Rady Kościołów są głównie Kościoły protestanckie, anglikańskie i prawosławne. Sekretarzem generalnym od stycznia 2023 roku będzie pastor Jerry Pillay z RPA. Do tego czasu pracami ŚRK kieruje tymczasowo Rumun, ks. Ioan Sauca, duchowny Prawosławnego Patriarchatu Rumunii.

Zgromadzenie generalne ŚRK obraduje co osiem lat. Jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady. Ostatnie zgromadzenie ogólne odbyło się w 2013 roku w południowokoreańskim Busan. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentują księża Artur Aleksiejuk i Paweł Cecha.

ks. Paweł Cecha

zdjęcie: A. Hillert

za: orthodox.pl