Zakończył się polsko-niemiecki kurs języka angielskiego w Cieplicach

ks. Marek Kiślak, 01 sierpnia 2016

W sobotę 30 lipca w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana zakończył się tegoroczny polsko-niemiecki kurs języka angielskiego. W kursie wzięło udział po piętnaście osób z każdego kraju. Zajęcia odbywały się w trzech grupach zaawansowania. Dzieci, młodzież i dorośli w przeciągu 2 tygodni poprawiały znajomość języka angielskiego. Nauka połączona z wycieczkami i wyprawami górskimi sprzyjała integracji i wymianie doświadczeń.

Kurs odbywa się corocznie od 2003 roku. Jest jednym z rezultatów współpracy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec (EKM). Ekumeniczne spotkanie językowe jest doskonałą okazją, by pożytecznie i przyjemnie wykorzystać walory, jakie przynosi międzynarodowe spotkanie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miłą atmosferę i dobrze spędzony czas, który będzie wartością dodaną obu kościołom.

Fot.: autor.