Pielgrzymka do Brańska

Sławomir Nazaruk, 05 sierpnia 2022

31 lipca Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku po raz trzeci zorganizowało pielgrzymkę do Brańska i miejsc związanych ze śmiercią Męczenników Podlaskich. W przeddzień, 30 lipca, czyli w ostatnią sobotę lipca, w Zaleszanach miały miejsce uroczystości ku czci Zaleszańskiej Ikony Najświętszej Bogurodzicy i Męczenników Podlaskich. Tradycją stało się już, iż w niedzielę po tym święcie w Brańsku także odprawiana jest Święta Liturgia ku czci Męczenników Podlaskich i odwiedzane są miejsca związane z nimi.

Cerkiew w Brańsku, pod wezwaniem św. Symeona Słupnika, jest filialną świątynią parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach, a na jej terytorium znajdują się miejsca związane ze śmiercią Męczenników Podlaskich.

Brańska świątynia w roku bieżącym zgromadziła wyjątkowo dużo wiernych. Stało się to za sprawą pielgrzymek, które przybyły z Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Świętą Liturgię celebrowali: o. mitrat Eugeniusz Nielipiński z Bielska Podlaskiego, który przewodniczył nabożeństwu, proboszcz parafii w Maleszach o. Marek Jakimiuk i o. Eugeniusz Suszcz. W słowach wygłoszonych podczas Liturgii i po jej zakończeniu podkreślano znaczenie męczeńskiej ofiary Podlaskich Męczenników, potrzebę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach oraz wagę modlitwy za sprawców.

Z Brańska pielgrzymi - zorganizowani i indywidualni - udali się do Puchał Starych, gdzie w pobliskim lesie, miejscu męczeńskiej śmierci tzw. Furmanów, Wozaków, wzniesiono modlitwę - pierwszą część Akatystu ku czci Męczenników Podlaskich. Następnie wszyscy udali się do miejscowości Świrydy, na posiłek przygotowany przez bar "Anna" z Bielska Podlaskiego.

Kolejnym punktem pielgrzymki były Zanie i modlitwa - kolejna część akafistu przy zbiorowej mogile  ich mieszkańców, którzy zakończyli swoje życie męczeńska śmiercią 2 lutego 1946 roku. Napis na płycie nagrobnej mówi, iż ci, których doczesne szczątki spoczywają w tej mogile, prawosławni mieszkancy wsi Zanie, byli przewidziani przez ówczesne władze polskie do ewakuacji na wschód - za granicę, a przecież byli na swojej ojcowiźnie. Sprawcą tej zbrodni, jak też pozostałych, o których w tym miejscu wspominamy, był oddział zbrojnego podziemia pod dowództwem kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury". Następna modlitwa odbyła się we wsi Szpaki, przy krzyżu upamiętniającym ofiarę krwi jej mieszkańców.

Pielgrzymka powoli dobiegała końca. Jej znaczącym etapem był pobyt na cmentarzu w Maleszach. Modlitwa - ostatnia część Akatystu do Męczenników Podlaskich - została wzniesiona przy grobie męczennicy Marii (Pietruczuk), niespełna 18-letniej dziewczyny, mieszkanki Szpaków. Zginęła, gdyż nie chciała stracić swojej godności i niewinności. To na jej mogile ma stanąć pomnik wg projektu prof. Jerzego Uścinowicza, a zbiórka na ten cel zorganizowana prze Białoruskie Towarzystwo Historyczne jest nadal prowadzona - warto o tym pamiętać.

Pielgrzymka zakończyła się dziękczynną modlitwą - molebnem, w remontowanej aktualnie cerkwi w Maleszach. Następnie pamiątkowe zdjęcie i powrót do Bielska i Białegostoku.

Podczas pielgrzymki nie zabrakło modlitwy i pieśni z Bohohłasnika, a podczas przejazdu przez Bielsk Podlaski przepięknej pieśni w cześć Bielskiej Hodegetrii - Ikony Matki Bożej.

Swiatyje Muczeniki Podlaszskije, Molitie Boha o nas!


Zdjęcia - Adam Danilczuk