Remont generalny katedry św. Mikołaja w Gdańsku

Kler parafii św. Mikołaja w Gdańsku, 04 sierpnia 2022

Dzięki Bożej pomocy rozpoczął się generalny remont jedynej prawosławnej świątyni w Trójmieście, katedry św. Mikołaja w Gdańsku. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego, parafia po wielu latach starań i przygotowań przystąpiła do jednego z największych remontów budynku cerkwi we współczesnej jego historii. Dzięki dofinansowaniu Miasta Gdańska z programu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, remont wyceniony na ok.1.5 miliona złotych staje się spełnieniem marzeń prawosławnej wspólnoty w Gdańsku.

Po wykonaniu stosownych ekspertyz budowlanych, projektów budowlanych, otrzymaniu odpowiednich zezwoleń i pozwoleń oraz wyłonieniu generalnego wykonawcy, parafia przystąpiła do realizacji wieloletnich trudów i starań.

Prace remontowe zakładają:
- wymianę poszycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną,
- wymianę uszkodzonych elementów dachu, wzmocnienie konstrukcji oraz ocieplenie stropu sufitu,
- ocieplenie stropu podłogowego,
- wzmocnienie fundamentów budynku,
- wymianę oraz unowocześnienie kotła gazowego przystosowanego do ogrzania tak dużej powierzchni,
- wymianę wszystkich okien w świątyni,
- montaż nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej,
- wykonanie systemu ogrzewania podłogowego w nawie głównej,
- montaż ogrzewania przestrzeni ołtarza, chóru oraz pomieszczeń gospodarczych,
- położenie nowej, kamiennej posadzki w nawie głównej,
- oczyszczenie cegły elewacyjnej oraz ponowne uzupełnienie fugi w elewacji budynków parafialnych.

Tak duży remont oraz szeroki zakres prac wymagają ogromnego nakładu finansowego, dlatego też parafia chciałby wyrazić wyrazy wdzięczności Miastu Gdańsk, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, firmom Maksbud z Bielska Podlaskiego oraz Pronar z Narwi, a także każdemu, kto wspiera i przyczynia się do realizacji tak wielkiego dzieła. Duchowni parafii zapewniają o modlitwie za każdego ofiarodawcę i dobroczyńcę.

Swoje ofiary wciąż można składać na konto parafii:
Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku
ul. Traugutta 45 80-221 Gdańsk,
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 1811 0000 0102 0072 5846 (Tytułem remont)