Leśniańska Ikona Matki Bożej w Kleszczelach

Anna Nikitiuk , 03 sierpnia 2022

Dnia 30 lipca br. w godzinach popołudniowych dzwony obwieściły uroczyste przybycie Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy z monasteru w Zaleszanach do cerkwi pw. ZNMP w Kleszczelach. Duchowieństwo dekanatu kleszczelowskiego, parafianie oraz pielgrzymi podczas procesji wprowadzili Ikonę do świątyni. Proboszcz parafii ks. dziekan prot. Sławomir Jarocewicz pokrótce przedstawił historię ikony. O godzinie 17.00 rozpoczęło się całonocne czuwanie, w trakcie którego został odczytany akatyst przed Leśniańską Ikoną Matki Bożej. Na zakończenie nabożeństw homilię do wiernych wygłosił ks. mitrat Andrzej Jakimiuk. Przybycie Ikony jest błogosławieństwem Bożym oraz historycznym wydarzeniem dla zgromadzonych wiernych.

W niedzielę o godzinie 8.00 proboszcz ks. dziekan prot. Sławomir Jarocewicz w asyście wikariusza parafii w Milejczycach ks. prot. Romana Dubińskiego celebrowali akatyst ku czci Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy. Następnie rozpoczęto św. Liturgię, podczas której ze słowem do wiernych zwrócił się proboszcz parafii. Na zakończenie uroczystości jeszcze raz zwrócono się do Matki Bożej podczas molebnia o wstawiennictwo i opiekę nad wszystkimi zgromadzonymi w świątyni.

Zdjęcia: autorka i Mikołaj Jarocewicz