Wieczna pamięć warszawskim powstańcom

01 sierpnia 2022

31 lipca br., w przededniu 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski sprawował św. Liturgię w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. W trakcie św. Liturgii wznoszono modlitwy w intencji powstańców, którzy zginęli i za zdrowie żyjących bohaterów. Po św. Liturgii pod przewodnictwem Jego Eminencji odprawiono nabożeństwo żałobne w intencji ofiar powstania. Tego dnia modlitwy za powstańców wznoszono we wszystkich stołecznych parafiach prawosławnych i punktach duszpasterskich. Ze względu na niesprzyjającą pogodę nie odbyła się tradycyjna procesja do pomnika upamiętniającego heroizm rodziny Fedorońko. Duchowieństwo katedry na czele z ks. protoprezbitrem Anatolem Szydłowskim odwiedziło miejsca pamięci wokół praskiej świątyni, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze i wzniesiono modlitwę.

W pierwszych dniach powstania rozstrzelani zostali studenci i wykładowcy Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie 17 osób. Podczas bombardowania Starego Miasta pod gruzami domu parafialnego zginął wikariusz parafii Świętej Trójcy, ks. Jerzy Łotocki wraz z matuszką, synem i teściową. Na warszawskiej Woli rozstrzelano dzieci i personel prawosławnego sierocińca. Razem 100 osób. Wraz z nimi zginęli: archimandryta Teofan Protasiewicz, proboszcz parafii św. Jana na Woli, ks. Antoni Kaliszewicz z rodziną, wikariusz parafii św. Jana na Woli, matuszka Antonina Teodorowicz, żona byłego proboszcza katedry metropolitalnej w Warszawie oraz wiele innych osób wyznania prawosławnego.

Chwała Bohaterom! Wieczna Im pamięć!

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcia: ks. Łukasz Koleda

za: orthodox.pl