Nie tylko co, ale i jak czynimy

o. Basil Ross Aden (tłum. Gabriel Szymczak), 03 sierpnia 2022

Słowo na ten dzień brzmi „z”. Dopóki praca jest wykonywana, czy ma znaczenie, jak ją wykonujemy? Czy nasza postawa ma znaczenie? Jeśli dajemy posiłek komuś, kto jest głodny, ale robimy to ze wstrętem, czyż ta osoba mimo wszystko nie jest karmiona? A jeśli niechętnie składamy ofiarę, czyż Kościół nie może użyć tych pieniędzy na czynienie dobra?

W czytaniu z listu do Rzymian 12, 6-14 św. Paweł wymienia „dary łaski” Ducha Świętego, które są rozdzielane między członków Kościoła. Mówi: „Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary...” (Rz 12, 6). Dziś odkryjemy, że apostoł nie tylko zachęca wiernych, aby wykorzystywali dary Świętego Ducha w służbie. Troszczy się też, aby czynili to z postawą, której się od nich wymaga. Dokonajmy przeglądu cech, które powinny towarzyszyć naszej służbie dla Pana i Jego ludu.

Nie tylko dawać, ale dawać z hojnością

W tym czytaniu św. Paweł wymienia „dary - łaski” Ducha Świętego dla służby w Ciele Chrystusa oraz czynności, które powinni wykonywać wierni. Św. Jan Chryzostom wskazuje tutaj na coś, co w innym przypadku moglibyśmy przeoczyć. Pisze: „Zobaczcie, jak w każdym przypadku dąży on do wyższych stopni; albowiem nie mówi tylko „daj”, ale „ze szczodrobliwością…”.

Mając to na uwadze, zauważ, jak często Apostoł używa słowa „z”. Mówi, że mamy dawać ze szczodrobliwością; przewodzić z należytą gorliwością; okazywać miłosierdzie z ochotą, a miłość bez obłudy. Widzisz, św. Paweł nie tylko chce, abyśmy robili to, co radzi. Martwi się duchem, w jakim to czynimy. Sposób jest równie ważny jak działanie. A kiedy dalej mówi o cnotach właściwych wierzącym, również je modyfikuje. W każdym przypadku mówi o jakości cechy. Na przykład mówi o gorliwości, która nie jest leniwa; duchu, który jest żarliwy; nadziei pełnej radości; cierpliwości w ucisku i wytrwałej modlitwie.

Z jakimi postawami korzystamy z naszych darów

Jeśli więc uporządkujemy słowa o czynach wierzących, mamy dawanie, prowadzenie, okazywanie miłosierdzia i miłości. Postawy, które powinniśmy mieć, gdy to czynimy, to hojność, pracowitość, radość i szczerość. Św. Paweł dodaje też do cnót ducha, nadzieję, wytrwałość i modlitwę, zapał, cierpliwość i niezłomność.

Do refleksji

Podsumowując, powinniśmy pamiętać, że nie tylko wyniki mają znaczenie, gdy służymy innym. Liczy się również duch, w jakim wykonujemy naszą służbę. Św. Jan Chryzostom mówi, że kiedy dodamy odpowiednią postawę do tego, co robimy, „przyciągniemy Ducha” do siebie. Wtedy Duch zamieszka w nas i ułatwi nam pracę w Panu. Co więcej, będziemy „świecić Duchem”, kiedy służymy. Wielu niewierzących kocha, jest czułych, daje potrzebującym itd. To właśnie postawa Ducha odróżnia tych, którzy podążają drogą Chrystusa, od innych.

o. Basil Ross Aden

za: The Word of a Day

fotografia: crkva /orthphoto.net/